Zaaier


 

Bezorging “De Zaaier”:
mevr. J. Kooiman, Lijsterstraat 3, tel: 661604

 

Zondag 19 mei

 

09.30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Ameide

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 121 : 1 en 4 en n.m. Psalm 21 : 1 en 4

 

Kinderoppas: Zondag 19 mei: Groep 1: mevr. L. Kostelijk, mevr. L. van Lingen, Hanna v.d. Berg en Marijna Kortlever. Groep 2: mevr. L. Zwijnenburg en Esther v.d. Vlist. Zondag 26 mei: Groep 1: Mevr. H. Verboom, mevr. E. Dekker, Thirza Oudshoorn en Julia Jongeneel. Groep 2: mevr. M. Spruijtenburg en Lisa den Otter.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het jeugdwerk (50 % plaatselijk en 50 % landelijk; HGJB).

 

Verantwoording: de heer M. van Werkhoven ontving de volgende giften: 1 x € 10, 1 x € 20 en 1 x € 100. Hartelijk dank.

 

Gemeente-ontmoeting: Aanstaande zondagmorgen bent u na de dienst van harte welkom in het Stoplicht voor een gezellige ontmoeting met koffie, thee en limonade. Hartelijk welkom jong en oud! Voor de agenda: de eerstvolgende keer na aanstaande zondag zal 7 juli zijn.

 

Verhuizing: zaterdag 18 mei verhuist de fam. T. Verhoeff van de Bovenkruier naar Achterland 6.  Ze zijn blij en dankbaar dat ze dit kunnen en mogen doen. We wensen hen een goede tijd in hun nieuwgebouwde woning.

 

Rommelmarkt: D.V. volgende week zaterdag 25 mei zal van 09.00-14.00 uur de jaarlijkse rommelmarkt gehouden worden. Ook dit jaar staan we op het tijdelijke marktplein aan de Irenestraat. Het belooft een gezellige dag te worden met diverse tweedehands spullen. Daarnaast is er weer veel lekkers te koop en kunt u voor een kop koffie, thee of wat fris terecht in het pleinrestaurant. We hopen u allemaal te zien!

 

Dooptekst: Afgelopen zondag werd Elijah Schouten. Hij kreeg de tekst mee, die centraal stond in de prediking: Kolossenzen 2:12.

 

Heilig Avondmaal: De komende Avondmaalsdienst is gepland op D.V. zondag 23 juni. Normaal gesproken is het bezinningsuur voor het Avondmaal op de donderdag vooraf aan de zondag. In verband met een zangavond die donderdag in de kerk, waar ook sommigen graag heen willen, is de bezinningsavond deze keer op woensdag. Hou deze avond vrij in (jo)uw agenda: woensdag 19 juni van 20.00-21.00 Avondmaalsbezinning.

 

Overlijden: Op zaterdag 11 mei moest mw. Jannigje Boer-Meerkerk, Voorstraat 57, in de leeftijd van 86 jaar, het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Mw. Boer was sinds 20 februari 2005 weduwe van Jan Arie Boer. Zij laat 4 kinderen (3 zonen (Kees, Jasper en Arie) en een dochter (Lijnie)) achter. Daarnaast ook 8 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. In het afgelopen jaar ging haar conditie sterk terug. In de afgelopen weken kwam zij in het Beatrix-ziekenhuis terecht in verband met een longontsteking, maar vooral ook kampte zij met een verdikte hartspier. Zij merkte dat het sterven zou worden en gaf aan dat 'deze weg van de Heere goed is'. In de laatste weken groeide het spreken over God als ‘mijn Vader’. Zij stierf in het hospice van Lingesteyn te Leerdam. Dinsdagavond 14 mei was er condoleren om 19.30-20.30 uur in het Hervormd Centrum en woensdag 15 mei is om 13.00 uur de rouwdienst in het Hervormd Centrum, waarna de begrafenis plaatsvindt aan de Algemene Begraafplaats aan het Liesveld. Tijdens de rouwdienst staan we stil bij woorden uit Psalm 116. Woorden die veel gelezen werden bij haar sterfbed: ‘Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.’ (Ps. 116:1-2). De HEERE versterke kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. In het bijzonder ook onze ambtsbroeder Kees, die bij haar in huis woonde en haar zal (gaan) missen. ‘Wie heb ik nevens u omhoog, Heere?’ (Ps. 73:13, ber.).

 

Zieken: Dhr. J. van der Wal, Leeuwerikstraat 51, (2964CA) is nog in het Antonius-ziekenhuis te Nieuwegein, waar opnieuw een ingreep nodig was. Hij ligt nog op de IC. Hele kleine stapjes worden er gezet en in deze situatie is de familie daar al erg dankbaar voor. Zijn weg is na het breken van de heup, de operatie aan de aorta en de meerdere bijwerkingen werkelijk een slingergang geworden. Een weg door het dal vol schaduwen des doods. Dhr. P. van der Graaf, W. de Zwijgerstraat 2 (2964CN) werd met ernstige benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis in Gorinchem. Hij verblijft nu in het Gasthuis, waar hij therapie voor zijn longen krijgt om aan zijn conditie te werken. Zijn geliefde vrouw hoopt dat hij nog wat kracht mag krijgen om nog weer thuis te komen. Dhr. en mw. Van Hof- het Lam, Margrietstraat 2 (2964CE), verblijven beiden in het Beatrix-ziekenhuis. Eerder kwam mevrouw daar in verband met een longontsteking en benauwdheid, daarbij kwam ook een acute verwardheid. En meneer kwam er onverhoopt terecht door een val. We bidden voor hen dat zij in de gebrekkigheid en de avond van hun leven opzien naar omhoog. ‘Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen’ (Ps. 55:17)

 

Gedicht van Martinus Nijhoff:

 

De soldaat die Jezus kruisigde

 

Wij sloegen Hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief -
Maar Hij zei zacht mijn naam en: 'Heb Mij lief -'
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.

 

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had Hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door Zijn hand in 't hout dat barstte.

 

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een visch - Zijn naam, Zijn monogram -
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

 

En antwoord als de menschen mij wat vragen:
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.'

 

Tot slot: Komende zondagavond 19 mei – op mijn 30ste verjaardag - zullen we stilstaan bij zondag 15. Over zondag 14 -de conceptie en geboorte van Jezus- preekte ik in adventstijd al op 23 december jl. In zondag 15 gaat het over ‘verzoening door voldoening’. Over dit thema is altijd weer discussie in de kerk geweest. Vandaag de dag opnieuw. De populaire spreker en schrijver Reinier Sonneveld maakt er ophef over. Dit komt de eenheid vooralsnog niet ten goede. Hij gaf onlangs zijn boek ‘Het vergeten Evangelie’ (2018) uit. Reacties op dat boek zijn opvallend genoeg vaak erg lovend of erg kritisch. Dat betekent in ieder geval dat hij iets dieps aanraakt. Sonneveld is een intelligente man, die dingen soms op een verrassend eenvoudige manier kan vertolken. Dit doet hij vaak aan de hand van veel voorbeelden. Dat is knap. Hoewel hij soms langs of (voor mijn gevoel) zelfs over de rand scheert met zijn soms nogal humoristische voorbeelden over het Heilige. Wat is er aan de hand met dit boek? Sonneveld wil graag benadrukken in zijn boek dat Christus de Victor is, dat betekent: de Overwinnaar over de kwade machten en krachten in deze wereld. Dit is een terecht punt van Sonneveld. Christus-Victor, die triomfeert over machten en krachten, mogen we ook benadrukken in navolging van bijv. Kol. 2:15. Tegelijk overspeelt Sonneveld naar mijn indruk zijn hand. Hij heeft voor zichzelf blijkbaar ‘een nieuwigheidje’ gevonden in de Bijbel (Het idee van Christus-Victor) en benadrukt dat zo immens veel, dat de balans nu zoek is geraakt met Christus-Verzoener. Sonneveld vindt het een probleem om te zeggen dat Jezus in onze plaats voor de schuld van de mens heeft geboet en zo aan de Vader de schuld heeft betaald. Sonneveld meent dat God de mens rechtsreeks vergeeft zonder tussenkomst van Jezus, die voor mij betaalt. Volgens hem is het een keuze tussen Christus-Victor óf Christus-Verzoener/Betaler. In de Bijbel en ook in de Bijbeluitleg door de eeuwen heen zijn in de kerk beide kanten altijd benadrukt. Er zijn meerdere beelden waarmee God de rijkdom van Zijn genade beschrijft. Het is niet of-of. Maar en-en. Wie ‘verzoening door voldoening’ ontkent moet wel een hele merkwaardige draai gaan geven aan teksten als Jes. 53:4-5, 1 Petrus 3:18, Rom. 3:25 en Hebr. 9:28. Binnen onze kerk mogen wij Christus-Victor én Christus-Verzoener dan ook rustig naast elkaar laten staan. In beiden schittert Gods glorie. Met een knipoog naar de titel van zijn boek: Ik heb het gevoel dat Sonneveld een ontroerend stukje Evangelie vergeet. Hij pakt me iets af. Evangelie dat mij persoonlijk raakt. Het Evangelie dat de straf, die mij de vrede aanbrengt, op Hem was! (Jes. 53:5).

 

Vriendelijke groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

Zondag 12 mei

 

09.30 uur: Ds. J.W. Verboom (Bediening Heilige Doop)

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 116 : 1 en 4 en n.m. Psalm 20 : 1 en 4

 

Kinderoppas: Zondag 12 mei: Groep 1: mevr. C. de Vries, mevr. A. Bikker, Wemdy Bikker en Eva van Kranenburg. Groep 2: mevr. L. Spruijtenburg en Joëlle v.d. Berg. Zondag 19 mei: Groep 1: mevr. L. Kostelijk, mevr. L. van Lingen, Hanna v.d. Berg en Marijna Kortlever. Groep 2: mevr. L. Zwijnenburg en Esther v.d. Vlist.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie en de collecte bij de uitgang is voor de Kerk.

 

Verantwoording: de heer M. van Werkhoven kreeg een gift van € 50,- voor de Kerk. Hartelijk dank.
Zendingsbussen: De zendingsbussen hebben in april € 1.660,25 opgebracht. Hartelijk dank voor al uw giften. De zendingscommissie is blij om familie de With te ondersteunen door gebed en door een financiële bijdrage. De opbrengst van de zendingsbussen in mei en juni is ook dit jaar voor Jaap en Mieke de With (MAF) bestemd. Hartelijk aanbevolen.

 

Uitnodiging: De Israëlcommissie Nieuwpoort/Langerak nodigt u/jou op D.V. dinsdagavond 21 mei van harte uit voor een boeiende avond met Rabbijn Binyomin Jacobs. Rabbijn Jacobs is betrokken bij veel Joodse en niet-joodse organisaties en reeds 40 jaar werkzaam in Joods Nederland en heeft een uitvoerig netwerk weten op te bouwen binnen de landelijke en lokale politiek, maar ook binnen diverse kerken en is regelmatig te gast bij Christenen voor Israël. Hij is een veelgevraagde spreker over uiteenlopende onderwerpen. Hij zal deze avond spreken over het zeer actuele thema Antisemitisme. Waar? Hervormd Centrum Nieuwpoort (naast de kerk). Hoe laat? 20.00 uur. Toegang: gratis met koffie/thee maar wel een collecte. Er is een tafel met Israëlprodukten aanwezig. Ik hoop u daar te ontmoeten, Albert de Kluijver, Israëlcommissie Groot-Ammers.

 

Kinderclub: Dankbaar voor de aanmeldingen die binnen zijn gekomen, maar helaas niet voldoende om op woensdagmiddag met 2 aparte groepen door te laten gaan. Er is besloten om de kinderen van groep 3 en 4 samen te voegen tot 1 groep op de woensdagmiddag.

 

Gemeente-ontmoeting: Volgende week zondag 19 mei is iedereen na de morgendienst weer van harte welkom in het Stoplicht voor een ontspannen ontmoeting tussen gemeenteleden met daarbij een kopje koffie, thee of limonade. Hartelijk welkom jong, ouder en oud!

 

Rommelmarkt: D.V. volgende week vrijdagavond 17 mei zullen de spullen voor de rommelmarkt huis-aan-huis worden opgehaald. We starten vanaf 18.30 uur op de haven, we rekenen graag op uw en jouw hulp. Zaterdag 25 mei zal de rommelmarkt plaatsvinden van 09.00-14.00 uur. Ook dit jaar staan we op het tijdelijke marktplein aan de Irenestraat. Iedereen is van harte welkom!

 

Actie vrijwillige bijdrage 2019: Vanaf D.V. woensdag 22 mei  tot en met woensdag 29 mei  staat de actie vrijwillige bijdrage gepland. De gebruikelijke brieven, antwoordenvelopjes en jaarboekjes worden dan weer rondgebracht. Op de grote envelop staat de ophaaldatum vermeld. We willen deze actie in uw offervaardigheid aanbevelen. Daarnaast doen wij nogmaals een oproep richting onze collectanten. Op  woensdag 22 mei  wordt u om 20.00 uur verwacht in het Hervormd Centrum (inleveren D.V. woensdag 29 mei tussen 19.30 uur-20.30 uur). Indien u niet aanwezig kunt zijn, wilt u dan contact opnemen met de secretaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0184-662066. Ook nieuwe collectanten kunnen zich via de secretaris aanmelden. Het College van Kerkrentmeesters.

 

Persoonlijke teksten: De nieuwe belijdende leden kregen tijdens hun handoplegging op 28 april jl. de volgende persoonlijke teksten mee:

 

1.    Marrie de Baat-van Rees: 1 Joh. 1:9

 

2.    Levi Bin: 1 Joh. 5:20

 

3.    Annemieke de Bruin: Jes. 63: 13b-14

 

4.    Marije den Hartog: Ef. 2:10

 

5.    Wilbert Kastelein: Jer. 20:7a

 

6.    Robert de Jong: Rom. 13:14

 

7.    Lenneke de Jong-Noorland: 2 Kor. 12:9

 

8.    Annelieke den Otter: 1 Kor. 2:2

 

9.    Lisanne den Otter: Joh. 17:3

 

10.  Bart Slob: Gal. 6:14

 

11.  Jan Spruijtenburg: 2 Petr. 3:18

 

12.  Esther van der Vlist: Jes. 41:10

 

Jonge lidmatenkring/jongerenkring: Op woensdag 15 mei is er voor de laatste keer dit seizoen jonge lidmatenkring. We lezen uit het boekje hoofdstuk 12: Een echte protestant denkt katholiek. Dit hoofdstuk is geschreven door ds. A.J. Mensink. Deze avond duurt van 20.00-21.30 uur en is in het Hervormd Centrum. Van harte welkom!

 

Pastoraat: Komende week zal ik van maandag tot vrijdag afwezig zijn, wegens vakantie. Voor pastorale zaken kunt u dan contact opnemen met uw wijkouderling of met onze predikant. M. van Werkhoven

 

Overlijden: De Heere heeft op 30 april Arie Johannes Domburg, Opperstok 16, uit dit leven tot Zich geroepen. Arie Domburg mocht de leeftijd van 76 jaar bereiken en laat zijn vrouw Jannie en drie (schoon)kinderen (André samen met Petra en ook Léonneke), 5 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen achter. De laatste weken verbleef hij in verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht, omdat hij door zijn dementie niet langer thuis kon zijn. Arie was een innemende gestalte, die gemakkelijk en ontspannen contact maakte. Deze gave gecombineerd met een handelsgeest was de basis van zijn bedrijf Neerlands Wijnhuis, nu gevestigd aan de Edisonweg. In de kerk mocht hij van 2005-2012 ambtsdrager zijn, vanwege zijn beginnende dementie heeft hij hier met pijn in zijn hart afstand van moeten doen. De dienst van de Heere werd hem steeds liever. In zijn laatste kwetsbare jaren, versterkte het verlangen naar het Vaderhuis. Dinsdag 7 mei was er om 11.30 uur een rouwdienst in de kerk naar aanleiding van Psalm 116:12 en 13. Dit zijn verzen die Arie zelf in zijn gezonde jaren had uitgezocht om bij stil te staan in zijn rouwdienst. In vers 13 gaat het ook over de beker met wijn/de Avondmaalsbeker. Na de dienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan het Liesveld. De Heere versterke zijn vrouw Jannie, die de laatste jaren zo voor hem heeft gezorgd. En Hij trooste ook de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

 

Zieken: Dhr. J. van der Wal, Leeuwerikstraat 51 (2964CA), is nog in het Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein. Zijn situatie is nog steeds heel zorgelijk. We bidden dat de HEERE met Zijn genade en kracht bij hem en de zijnen is. ‘Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.’Mevr. Boel-Spek, Valkenlaan 28 (2964CT), ervaart op haar hoge leeftijd veel zorgen om haar ernstig zieke zoon Wout, uit Vlist. De HEERE geve hen moed en kracht in deze zorgvolle omstandigheden. Mevr. M.M. van Hof-het Lam, Margrietstraat 2 (2964CE), verblijft op dit moment in het Beatrixziekenhuis vanwege een longontsteking. Mw. J. Boer- Meerkerk, Voorstraat 57 (2964AJ), is overgeplaatst naar Lingesteyn in Leerdam. Ze ligt op dit moment zeer zwak. Dhr. B. van der Horst, Kerkstraat 31 (2964BT), kreeg een uitslag. Alles bleek stabiel te zijn gebleven. Daarvoor is hij God dankbaar. Wel blijken er een aantal bijwerkingen te zijn van de immunotherapie. Zo heeft hij astma gekregen en last van erge vermoeidheid. Dhr. L. van der Graaf, Voorstraat 86 (2964AL), kreeg eveneens een uitslag. Er zijn 5 tot 10 uitzaaiingen gevonden door de lever heen. Hij zal nu maandelijkse injecties ondergaan om deze tumoren te remmen. Wanneer de Heere God deze injecties wil zegenen, dan zullen er voor Leen levensjaren worden toegevoegd. Desalniettemin blijft deze weg spannend. Laten we bemoedigend, biddend en hoopvol om Leen en Adri en de kinderen heen staan. ‘Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt.’ (Joh. 1:29)

 

Tot slot: Komende zondagmorgen is er bediening van de Heilige Doop. Zondagavond staan we stil bij het ‘aangenomen zijn tot kinderen van God’.

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Agenda