Zaaier


 

Bezorging “De Zaaier”:
mevr. J. Kooiman, Lijsterstraat 3, tel: 661604

 

Zondag 21 juli

 

09.30 uur: Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

 

18.30 uur: Ds. M.W. Westerink, Langerak

 

Zondag 28 juli

 

09.30 uur: Dhr. M. van Werkhoven, Nieuw-Lekkerkland

 

18.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen

 

Zingen voor de dienst: 21/7: v.m. Psalm 32 : 2 en 3 en n.m. Psalm 33 : 5 en 6. 28/7: v.m. Psalm 34 : 8 en 9 en n.m. Psalm 35 : 1 en 13.

 

Kinderoppas: Zondag 21 juli: Groep 1: mevr. R. Erkelena, mevr. F. Crielaard, Wendy Bikker en Eva Kranenburg. Groep 2: mevr. E. Dekker en Hanna v.d. Berg. Zondag 28 juli: Groep 1: mevr. A. Muilwijk, Thirza Oudshoorn en Julia Jongeneel. Groep 2: mevr. M. de Bruin en Esther v.d. Vlist. Zondag 4 augustus: Groep 1: mevr. C. Bin, Judith Meijer en Pamela den Hartog. Groep 2: Marjolein Donker en Lisa den Otter.

 

Collecten: 21/7: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het Stoplicht. 28/7: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het Onderhoudsfonds Gebouwen.

 

Verantwoording diaconie: collecten juni: 2 juni t.g.v. diaconie € 1.074,-; 9 juni t.g.v. Pinksterzendingscollecte GZB € 2.275,30; 16 juni morgendienst t.g.v. MAF (Jaap en Mieke de With) € 1.671,90; avonddienst t.g.v. Werelddiaconaat € 606,95; 23 juni t.g.v. DMW bekers HA € 1.340,15 en bij de uitgang € 1.013,40. Giften: 1x € 32,00 en 1x € 100,00 t.g.v. diaconie, 1x € 50,00 t.g.v. Voedselbank. Verjaringsfonds 2e kwartaal t.g.v. MAF Jaap en Mieke de With € 766,56. Heel hartelijk dank voor al uw gaven.

 

TeenEvent: Ha tiener! Waarschijnlijk heb je afgelopen week een flyer door de bus gekregen, of zul je deze in de komende week nog ontvangen. Ook dit jaar zal er weer een tof programma zijn waar jij aan deel kunt nemen! Zet donderdag 29 en vrijdag 30 augustus in je agenda en zorg dat je erbij bent!

 

Geboorte (1): Op donderdagmorgen 11 juli is in de pastorie een meisje uit Gods hand ontvangen: Aimée Leène Matthía Verboom. Moeder en dochter mogen gezond zijn. Het predikantsgezin is zeer dankbaar. Onze mond werd vervuld met lachen, en onze tong met gejuich. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. (Ps. 126 : 2a,3) Dit staat op het geboortekaartje. Een zeer blij en rijk bericht voor de gemeente en voor de familie Verboom! Haar roepnaam is Aimée. Aiméeis het zusje van Priscilla.

 

Geboorte (2): Bij Jaap en Margareta Spruijtenburg, Standerdmolen 10, is zaterdagavond 13 juli een zoon geboren genaamd Pieter Cornelis. Zijn roepnaam is Pieter. Moeder en zoon mogen ook gezond zijn. Een dubbele zegen in de gemeente. Pieter is het broertje van Sirah en Sebe. We hopen en bidden dat Aimée en Pieter mogen opgroeien tot vreugde van de ouders en tot eer van God. God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken. (Psalm 105 : 5).

 

Zieken: Dhr. P. Vink, Kerkstraat 35 is dinsdag in het ziekenhuis opgenomen voor een hartkatheterisatie. De heer C. Blokland, Graafland 29, verblijft zeer zwak thuis. De heer J. van der Graaf, Lijsterstraat, verblijft herstellende in het Gasthuis. De heer J. van der Wal, Leeuwerikstraat, verblijft herstellende in het Gasthuis. Psalm 62 : 5 zingt: In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer; God is mijn toevlucht in het lijden.

 

Overleden: Vlak voor het versturen van de kopij van de Zaaier bereikte ons het bericht dat op dinsdag 16 juli is overleden mevr. N. de Jong-de Jong, wonend op de afdeling kleinschalige zorg van de Hof van Ammers. Verdere gegevens zijn nog niet bekend. We condoleren de familie van harte en wensen hen veel sterkte toe. In de volgende Zaaier zullen we hier verder op terugkomen. ’t Is Isrels God, die krachten geeft, van Wien het volk zijn sterkte heeft. (Psalm 68 : 17) 

 

Tenslotte: deze Zaaier en de volgende Zaaier is voor twee weken. Of u wel of niet op vakantie gaat een goede tijd toegewenst. Gods bewaring hebben we overal nodig. Gezegende diensten toegewenst en hartelijke groeten van         de kerkenraad.

 

 

Zondag 14 juli

 

09.30 uur: Ds. M. Maas, Dordrecht

 

18.30 uur: Ds. R.R. Eisinga, Bergambacht

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 30 : 2 en 3 en n.m. Psalm 31 : 1 en 2.

 

Kinderoppas: Zondag 14 juli: Groep 1: mevr. L. Kostelijk, mevr. L. van Lingen, Lotte den Besten en Diede den Hartog. Groep 2: mevr. L.Zwijnenburg en Marijna Kortlever. Zondag 21 juli: Groep 1: mevr. R. Erkelena, mevr. F. Crielaard, Wendy Bikker en Eva Kranenburg. Groep 2: mevr. E. Dekker en Hanna v.d. Berg.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie en de collecte bij de uitgang is voor de Kerk.

 

Zendingscommissie: De Zendingsbussen hebben in de maanden Mei en Juni het mooie bedrag van € 4.144,35 opgebracht voor de Fam. de With (MAF). Hartelijk dank voor al uw giften.                     De Zendingscommissie 

 

Verhuizing: Onlangs verhuisden dhr. en mevr. Van Zessen-Nagtegeller            vanuit de Irenestraat naar de Hof van Ammers. Hun nieuwe adres is: Bernhardstraat 41 (2964BC). Het is een grote verandering, na zo’n 40 jaren in de Irenestraat gewoond te hebben. We wensen hen een goede ingang en een fijne tijd toe in de Hof, onder de zegen van de HEERE.

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, voor de jarigen van de maand juni kunt u verzoeken indienen en dat waren: mw. C. Rietveld- Slob, Wilgenweg 7; mw. A. Kooiman- Nederhof, Lijsterstraat 3; mw. A.W.J.W. Zwijnenburg- Mourik, Liesveld 13a; mw. A. Brandwijk- Stam, Julianastraat 61; mw. C. van Vianen- Muilwijk, Liesveld 8 en mw. N. de Jong- de Jong, Marijkestraat 9. Voor deze gemeenteleden worden uw verzoeken verwacht in de week van zaterdag 13 t/m zaterdag 20 juli op Pr. Hendrikstraat 20 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De uitzending hoop ik niet op de laatste vrijdag van juli zoals gewoon, maar op D.V. vrijdagavond 2 augustus te verzorgen en de herhaling maandag daarop volgend beide om 19.30 uur. Een hartelijke groet, Kees Aarten.

 

Vakantie: Vanwege vakantie van dhr. Van Werkhoven en ds. Verboom zal t/m 24 juli ds. Jongkind beschikbaar zijn voor crisis- of rouwpastoraat. Scriba Brokking is in deze periode aanspreekpunt voor de kerkenraad.

 

Belijdeniscatechisatie: Misschien denkt u of jij erover om volgend jaar openbare geloofsbelijdenis te doen. Belijdenis doen is er openlijk voor uitkomen dat je gelooft wat de kerk der eeuwen heeft geloofd. Het is belangrijk dat je weet wat je gelooft. Daarom wordt de belijdenis voorafgegaan door een winterseizoen van catechisatie, Denk er deze vakantieperiode over na en neem gerust na de vakantie contact op met ds. Verboom. God is het waard dat Zijn Naam beleden wordt!

 

Theologische Vorming Gemeenteleden: Goed om in de vakantietijd eens over na te denken of dit iets voor u/jou is! Na de zomervakntie start deze cursus weer in de Driestar te Gouda. De cursus geeft vorming en toerusting door verdieping van de kennis van de Bijbel en belijdenis, verwerking van persoonlijke geloofsvragen, geschiedenis van de kerk en de zending, toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente, enz. De cursus wordt gegeven op de zaterdagmorgen om de 14 dagen vanaf september tot en met juni. Voor meer info: www.cursustvg.nl of bij de cursusleider: Ds. M.A. v.d. Berg, Zoetermeer, tel. 079-31637112, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Van harte aanbevolen!

 

Israël Bijbelstudie kring: Vanuit liefde voor de God van Israël, Zijn eniggeboren Zoon, de Messias van Israël en de daaruit voortvloeiende liefde voor het volk en het land Israël, hebben enkele gemeenteleden afgelopen seizoen meegedaan met een Bijbelstudie georganiseerd door de Baptistengemeente. Van hieruit wordt komend seizoen opnieuw een interkerkelijke Bijbelstudie georganiseerd. We gaan het Bijbelstudie boekje "Waarom Israël ?" van Ds. W. Glashouwer behandelen. We komen 1 x in de 2 weken bij elkaar op verschillende locaties. Voor verdere info:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  / 0630506876.

 

Meeleven (1): We leven mee met dhr. en mevr. Den Haan, Bernhardstraat 35. Afgelopen woensdag overleed hun jongste zoon, Gerrit den Haan uit Papendrecht in de leefijd van 54 jaar. We wensen hen op hun hoge leeftijd de troostende nabijheid van de Heere toe.

 

Meeleven (2): We leven ook mee met de familie Boel. Zaterdagavond 6 juli is overleden Wout Boel, Bonrepas 13 A, 2855 AA Vlist in de leeftijd van 61 jaar. Hij laat 4 kinderen en 1 kleinkind na. We bidden voor hen en voor zijn moeder, mevr. J. Boel-Spek, Valkenlaan 28, broer Piet en de zwagers en schoonzussen. Vrijdag 12 juli is er om 18.30 uur een rouwdienst in de Bartholomeüskerk in Schoonhoven en zaterdag 13 juli wordt Wout in besloten kring begraven. Psalm 91 vers 1 zegt: HEERE, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.

 

Overleden: Op 4 juli jl. kwam, nadat ze ruim 95 jaren geleden in Brandwijk werd geboren, een einde aan het aardse leven van mevr. Janny Trapman. Zij woonde in Waerthove, waar ze vorige zomer terechtkwam, na een heupfractuur. Voordien woonde ze vele jaren in Groot-Ammers in de Kerkstraat en later in de ‘Hof van Ammers’. Ze heeft in haar werkzame leven veel jonge PABO-studenten creatieve vaardigheden mogen bijbrengen en haar brede kennis van kunstgeschiedenis met hen mogen delen. In onze gesprekken mochten we ook woorden van God met elkaar delen, vooral uit haar lievelingsboek: het evangelie naar Johannes. Ze was de laatste, uit het gezin Trapman, nadat haar enige broer en enige zus al eerder overleden. Enkele neven en nichten en buren/kennissen uit Ammers bezochten haar trouw, waarvoor ze altijd heel dankbaar was. Hen betuigen we onze deelneming met dit overlijden. Op woensdag 10 juli hebben we haar begraven op het ‘Liesveld’, na een rouwdienst in het Hervormd Centrum (geleid door ds. Jongkind) waarin Gods Woord klonk.  Boven de rouwkaart staan de woorden uit Joh. 8:12, waar Christus zegt: ‘Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen.

 

Zieken: Mevr. C. den Hartog-v.d. Grijn, Julianastraat 90, is na een korte ziekenhuisopname vrijdagavond weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Dhr. W. van Hof, Margrietstraat 2, werd vanuit het Gasthuis opgenomen in het Beatrix-ziekenhuis. Even leek het heel zorgelijk, maar hij heeft een spoedig herstel ontvangen. Het begin van deze week is hij verhuisd naar de Hof van Ammers, nummer 47. De heer C. Blokland, Graafland 29, verblijft zeer zwak thuis. De heer J. van der Graaf, Lijsterstraat, die verblijft in het Gasthuis en  de heer J. van der Wal, Leeuwerikstraat,  verblijft ook in het Gasthuis te Gorinchem. De HEER’ zal in dit moeilijk leven Zijn volk en erfdeel nooit begeven. (Psalm 94 : 8 berijmd).

 

Ten slotte: Volgende week (en daarna, tijdens de vakantieperiode) is de Zaaier voor 2 weken. Hartelijke groeten en gezegende diensten toegewenst van

 

                                                                                                  de Kerkenraad.

 

 

Zondag 7 juli

 

09.30 uur: Ds. A.J. Kunz, Katwijk

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 42 : 4 en 5 en n.m. Psalm 29 : 1 en 2.

 

Kinderoppas: Zondag 7 juli: Groep 1: mevr. C. de Vries, mevr. A. Bikker, Nienke v.d. Berg en Hanna Aarten. Groep 2: mevr. L. Spruijtenburg en Joëlle v.d. Berg. Zondag 14 juli: Groep 1: mevr. L. Kostelijk, mevr. L. van Lingen, Lotte den Besten en Diede den Hartog. Groep 2: mevr. L.Zwijnenburg en Marijna Kortlever.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor de HGJB.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 7 juli is de collecte bestemd voor de HGJB. De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor kerkelijk jeugdwerk.

 

Verantwoording diaconie: collecten mei: 5 mei t.g.v. bijbelverspreiding € 1.235,75; 12 mei t.g.v. diaconie € 1.303,25; 19 mei Pl. jeugdw./Landelijk jeugdw. € 1.201,20;  30 mei t.g.v. Gevangenenzorg € 535,55. Verantwoording giften mei: € 32,00, € 50,00, € 225,00 t.g.v. diaconie. Heel hartelijk dank voor al uw gaven.

 

Verantwoording kerkrentmeesters: collecten juni: gewone collecten € 4.745,72; extra collecten € 1.322,86; collecte onderhoudsfonds € 1.137,90. Per 30 juni is voor de actie ‘vrijwillige bijdrage 2019’ € 125.877,- toegezegd. Per ultimo juni is hiervan € 86.625 ontvangen. De collecte opbrengst tijdens de huwelijksdienst van 14 juni j.l. bedroeg € 230,10. Via de bank kwam een gift binnen van € 250,- voor de Kerk. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

 

Verantwoording: Oud. L. Mourik ontving een gift van € 20,- voor de Kerk. Hartelijk dank.

 

Bericht van het college van kerkrentmeesters: Rond 27 juli zullen de op basis van automatisch incasso toegezegde vrijwillige bijdragen juli 2019 worden afgeschreven.

 

Vanuit de evangelisatiecommissie: het Evangelie klinkt - als de Heere het geeft - vrijdag weer rondom de Koopgoot in Rotterdam. Deelnemen aan dit straatevangelisatie-initiatief kan nog. Zie hiervoor het kerkblad van vorige week. Bidden we voor een zegen? H. gr. de evangelisatiecommissie

 

Gemeente-ontmoeting: Aanstaande zondagmorgen bent u na de dienst van harte welkom in het Stoplicht voor een gezellige ontmoeting met koffie, thee en limonade. Hartelijk welkom jong en oud! Voor de agenda: de eerstvolgende keer na aanstaande zondag zal 18 augustus zijn.

 

Verhuisd: Cocky van Dam-Versluis is 29 juni verhuisd van de Julianastraat naar Wilhelminastraat 11. Een goede tijd toegewenst!

 

VBW Thema SchatRijk!: Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie. Lekker even geen school en leuke dingen doen. Ook dit jaar is er aan het einde van de zomervakantie Vakantie Bijbel Week (VBW). Je bent van harte welkom om te komen luisteren naar de verhalen uit de Bijbel, naar wat God tegen jou te zeggen heeft! We zingen met elkaar en maken en doen leuke dingen! Op woensdagochtend gaan we actief aan de slag. Trek je survivalpak maar aan, want jullie gaan namelijk op expeditie. Op zoek naar de schat.. Als afsluiting eten we gezellig wat met elkaar. Donderdagavond is de slotavond waarbij ook alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden welkom zijn. Op die avond kunnen we onder andere aan iedereen laten zien en horen hoe wij SchatRijk kunnen worden. We hopen dat jij ook komt en ons wilt helpen om erachter te komen of jij al SchatRijk bent.. Neem al je vrienden en vriendinnen mee! Het wordt zeker ook dit jaar een mooie en hele gezellige week!

 

De VBW ochtenden zijn op:
dinsdag 27 augustus van 9.30 – 12.00 uur
woensdag 28 augustus van 9.30 – 13.15 uur
donderdag 29 augustus van 9.30 – 12.00 uur.

 

De slotavond is donderdag 29 augustus van 19.00 – 20.00 uur.

 

De VBW wordt dit jaar weer gehouden in sporthal De Reiger in Groot-Ammers (De Boomgaard 3). Voor meer informatie en foto’s van vorig jaar kan je kijken op de website: www.vbwgrootammers.nl. Hopelijk tot dan!

 

Gratis Zaaier: Voor mensen die de papieren Zaaier niet lezen en hier wel graag kennis mee willen maken, is het mogelijk om een half jaar gratis de Zaaier te ontvangen. Daarna zullen zij bericht ontvangen of zij de Zaaier langer willen ontvangen tegen abonnementstarief. Neemt u dit eens mee in uw gedachten. Misschien is dit iets voor iemand in uw omgeving. Kent u iemand die de Zaaier een poosje gratis wil ontvangen? Geef het door aan ds. Verboom.

 

Doopteksten: In de doopdienst van zondag 30 juni jl. werden twee kinderen gedoopt. Zij kregen een persoonlijke dooptekst mee. Het gaat om de volgende teksten. Imae de Jager: Rom. 12:2. Jane van der Vorm: Gal. 2:20b. De HEERE zegene onze kinderen!

 

Terugtreden: Het is u en jou misschien opgevallen dat diaken J.J. van Lingen in de afgelopen maanden geen plaats heeft genomen in de diakenbank. Hij deed in de afgelopen maanden met betrekking tot het kerkenraadswerk een stap terug. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft hij nu besloten om per eind juni helemaal terug te treden uit de kerkenraad. De kerkenraad wil br. Van Lingen hartelijk bedanken voor zijn werk dat hij binnen de diaconie heeft willen doen. Met bedachtzaamheid, betrokkenheid en liefde voor de dienst van de HEERE mocht hij zich inzetten. Vanaf begin 2018 heeft hij ruim een jaar actief als diaken mogen dienen. Als kerkenraad  wensen wij hem samen met zijn vrouw Lydia en hun kinderen Anne-Saar en Levi Gods zegen en nabijheid toe. Als kerkenraad hebben we besloten de vacature van diaken open te laten tot het einde van dit jaar, waarbij de invulling van deze vacature bij de kerkenraadsverkiezingen aan het einde van dit jaar meegenomen zal worden. We zijn dankbaar dat het College van Diakenen nu het werk van deze vacature onder elkaar wil verdelen. De HEERE zegene het diaconale werk binnen en buiten de kerkelijke gemeente!

 

Jubileum: Op 11 juli a.s. is het 50 jaar geleden dat de heer en mevrouw Meijer-Karsdorp, Julianastraat 52 (2964BR), elkaar het jawoord gaven. Een gouden huwelijk dus, waarmee we hen van harte feliciteren. Veel zegeningen heeft de HEERE u geschonken in deze jaren, hoewel zorgen en verdriet u ook niet bespaard zijn gebleven. In dit alles mag u toch belijden: ‘Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.’ We bidden dat Hij, ook in de tijd die voor u ligt, mee zal gaan en in alle omstandigheden zal zorgen, niet alleen wat het tijdelijke leven aangaat, maar ook wat het eeuwige betreft. Voor dit jubileum wensen we u fijne momenten van gedenken, met kinderen en kleinkinderen en anderen die u lief zijn.

 

Zieken: Mevr. Ria van Wezel, Irenestraat82 (2964BL) mocht ongedacht snel weer thuiskomen, na een geslaagde operatie, waarvoor we God danken. Dhr. J. van der Graaf , Lijsterstraat 46 (2964CD), dhr. J. van der Wal, Leeuwerikstraat 51 (2964CA) en dhr. W. van Hof, Margrietstraat 2 (2964CE) verblijven nog voor revalidatie in ‘Het Gasthuis’ te Gorinchem. Mevr. J. Trapman in Waerthove, die vorige week haar 95e verjaardag mocht beleven, is uiterst zwak. We bevelen haar in de hoede van de HEERE. Ook bij dhr. C. Blokland, Graafland 29 (2964BH) nemen de krachten zienderogen af. De HEERE zij met hem en de zijnen, nu een afscheid dichtbij lijkt gekomen. Dhr. J. van Arkel, Meeuwenlaan 2 (2964HB), mocht een goede uitslag ontvangen na de eerste vier kuren. Hij is de vijfde kuur gestart. We bidden of God Zijn zegen aan de medicatie wil verbinden. Wout Boel, Bonrepas 13a (2855 AA Vlist), kreeg te horen dat artsen niets meer voor hem kunnen doen. Wel kan de pijn worden verlicht door palliatieve zorg. Laten wij in deze laatste levensfase voor hem en zijn vrouw en kinderen bidden, dat dit lijden hen mag verbinden en bovenal mag laten zien op Jezus de Messias. Laten wij ook zijn oude 93-jarige moeder, mw. J. Boel-Spek, Valkenlaan 28 (2964CT), aan de HEERE opdragen.

 

Spreuk: Op pastoraal bezoek was ik met een vrouw in gesprek over een spreuk in haar huis. Een spreuk om door te geven: ‘Erger je niet, verwonder je slechts.’

 

Vakantie: Onze pastoraal medewerker M. van Werkhoven heeft van 4-24 juli vakantie en ikzelf van 8-29 juli. Voor crisis- of rouwpastoraat kunt u tussen 8 en 24 juli contact opnemen met onze scriba dhr. A.P. Brokking. Ds. Jongkind (0184-785550), die nu in Langerak woont, is in voorkomende gevallen beschikbaar voor crisispastoraat en/of het leiden van rouwdiensten.

 

Tot slot: Komende zondagavond 7 juli hoop ik nog in uw midden voor te gaan en daarna mag ik uitrusten tijdens een aantal vakantieweken. Alhoewel… zaterdag 6 juli is de uitgerekende datum. En als de baby zich dan laat zien, is er dan voor moeder en vader nog sprake van uitrusten? In 2017 heb ik de eerste weken na de geboorte van Priscilla regelmatig gedacht: ‘We moeten een mens de wereld in helpen en dat is niet zomaar gebeurd, dat mag tijd en nachtrust kosten, daar zetten we graag de schouders eronder.’ Henriëtte en ik gaan met verlangen om het nieuwe mensje te zien en te mogen verzorgen, de vakantie in. We voelen ons erg afhankelijk van Hem. En bidden de HEERE dat alles goed mag gaan. We genieten deze vakantie op Ammers zelf. Hoewel we thuis zijn, hoop ik het domineeswerk in ons dorp helemaal los te laten en echt alleen man, vader en vriend te zijn. U laat mijn telefoon en mailbox vast met rust. Alhoewel, een berichtje met betrekking tot de geboorte…dat vinden we ook wel weer leuk!

 

Wij wensen een ieder die met vakantie gaat een goede reis en fijne tijd op andere plaatsen toe. De Allerhoogste beschermt. En met een ieder die deze vakantie (ook) thuisblijft, voelen wij ons ontzettend verbonden. Er is ten slotte geen plekje zo mooi als onze Alblasserwaard. Bergstoep met het strandje aan de oever van de waterrijke Lek. De hoge Lekdijk met sterke bedijking, waarover het verkeer davert en jakkert met een snelheid die vrijwel nooit wordt aangepast. Op de rivier de vaartuigen voor vracht, de cruiseschepen en bij zonnig zomerweer de klotsende waterscooters, goed zichtbaar vanaf De Gorzen. Verderop de smalle Voorstraat met herinneringen aan oude kaaspakhuizen. Het lieflijke en intieme Liesveld als een oor gelijmd aan Gelkenes, waar ooit het machtige Kasteel stond. Een torenrijk Slot met krachtige versterkingen tegen het geweld van roofridders. In de 16e eeuw stampten daar watergeuzen en troepen van de prins Van Oranje rond. Later werd er recht gesproken door de Hoge Vierschaar. Via de achteruitgang van Liesveld steek je, langs de plaats met gestorven geliefden, door de Haarsteeg naar de Wilgenweg met de moderne Avonturenboerderij, waar spelen ontdekken is en witte ooievaars samen met Fien & Teun een glimlach op je gezicht toveren. En je akkert door met je fiets naar Graafland en laat je daar dromerig meenemen door de wilgenhaag langs de weg, terwijl de ogen wegdwalen richting Peppelweg en wie ver kan kijken ziet niet alleen herkauwende koeien, maar ook Achterland, een geheimzinnig moerasland voor Duitsers en onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. Wie ruikt, die snuift de geur van mest en hooi. En wandelend richting dorp, met bloemen in de berm, zien we dat het nergens zo vlak, zo veenachtig, zo groen en zo gemaaid geel is als bij ons. In de verte de hypermoderne, golfende fietsbrug richting Ottoland. Het is een klein klimmetje. De vier molens langs de Boezem vertellen het verhaal van eeuwen polderbemaling. En via de Graafland-rotonde en de Doorbraak rijd je hobbelend door de Irenestraat ons dorp binnen. De Ammerse Veste en de Hof herbergen onze geliefden met geschiedenis. Bij het Oranjeplein ontmoeten we gezelligheid en lekkernij. En kijk, recht vooruit, recht omhoog wijzend, staat de kerk! De Hervormde Kerk met een hart voor iedereen. Met een historische toren uit omstreeks 1500. Daar is in vroeger tijd wel bijna 100 jaar aan gemetseld. Het is een hoge toren met een slanke spits geworden en een aangebouwd Godshuis, waar zelfs de mus een landingsplek vindt. En waar je hart wordt meegenomen en tot rust komt bij de Allerhoogste. Ook in ons dorp woont God. Met de (vakantie)groeten uit Groot-Ammers.

 

Fam. Verboom

 

 

Zondag 30 juni

 

09.30 uur: Ds. J.W. Verboom (Bediening Heilige Doop)

 

18.30 uur: Ds. G.H. Molenaar, Doornspijk

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 103 : 1 en 9 en n.m. Psalm 28 : 1 en 5.

 

Kinderoppas: Zondag 30 juni: Groep 1: mevr. M. de Kluijer, mevr. H. de Bruin, Laurina v.d. Graaf en Hanna Maat. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Florens de With. Zondag 7 juli: mevr. C. de Vries, mevr. A. Bikker, Nienke v.d. Berg en Hanna Aarten. Groep 2: mevr. L. Spruijtenburg en Joëlle v.d. Berg.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het Onderhoudsfond Gebouwen.

 

Verantwoording: De heer M. van Werkhoven ontving een gift van € 50,-voor de Kerk. Hartelijk dank.

 

Zondagsschool: Afgelopen zondag was de laatste keer zondagschool voor de vakantie. Allemaal een fijne vakantie toegewenst. Na de zomervakantie beginnen we weer. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten. Jullie krijgen daarvoor nog een uitnodiging.

 

Coop pakketten: Dankzij uw en jouw hulp hebben we zo'n 70 pakketten rond kunnen brengen. Fantastisch dat we zo als hele gemeente uitdelen. Dat doet goed en bemoedigt! Bedankt namens alle ontvangers. Petra den Otter en Anja van Kooten.

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, D.V. a.s. vrijdagavond, 28-6 en maandagavond 1-7 beide om 19.30 uur, kunt u uw toestel weer inschakelen voor een uitzending van K.O. waarin uw felicitaties gaan naar de jarigen van de maand mei. Een gezegend luisteruur toegewenst en een hartelijke groet, Kees Aarten.

 

Vanuit de evangelisatiecommissie: Na de voorgaande berichtgeving toch nogmaals dit seizoen de mogelijkheid om vanuit Groot-Ammers in Rotterdam de straat op te gaan met het evangelie. Op D.V. vrijdag 5 juli hoopt de groep om +/- kwart voor 6 te vertrekken vanaf het Fortuijnplein. Voeg u/je gerust erbij. Aanmelden kan via 0184-661354 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bid dat het evangelie verder de wereld ingaat, gaat stromen door Gods Geest. H. gr. de evangelisatiecommissie

 

Gemeente-ontmoeting  Zondag 7 juli is iedereen na de morgendienst weer van harte welkom in het Stoplicht voor een ontspannen ontmoeting tussen gemeenteleden met daarbij een kopje koffie, thee of limonade. Hartelijk welkom jong, ouder en oud!

 

AOB: Komende zondagmiddag is er weer van 12.30-14.00 uur Ammerse Ontmoetingsbrunche. Kom gerust als je op een eenvoudige manier in aanraking wil komen met het Evangelie. Of neem iemand mee! Het is een combinatie van zingen, bidden, luisteren naar de Bijbel en eten met elkaar. Een ongedwongen en gastvrij moment om eens mee te maken.

 

Jubileum: Als kerkenraad zijn we uitgenodigd voor een receptie vanwege het 40-jarig jubileum van onze oud-predikant ds. M.A. van den Berg. Hij werd geboren op 29 oktober 1953 te Soest. Op 4 juli 1979 werd hij bevestigd tot predikant in de gemeente van Aalburg. In 1984 deed hij intrede in de hervormde gemeente van Harderwijk en in 1989 nam hij een beroep aan naar Groot-Ammers. Hij deed in Groot-Ammers intrede op 7 mei 1989 en na bijna 11 jaar nam hij afscheid op zondag 12 maart 2000. Als tekst voor de afscheidspreek koos ds. Van den Berg destijds voor Handelingen 8:26-40, met het accent op vers 39, waarin de woorden staan: ‘want hij vervolgde zijn weg met blijdschap’. Het thema van de preek was: ‘Samen op weg met Woord en dienaar’, met als aandachtspunten ‘het Woord was er al voor de dienaar’, ‘het Woord mag verklaard worden door de dienaar’ en ‘het Woord blijft werkzaam, ook na de dienaar’. Hij sprak: Afscheid hoeft dan ook geen einde van de verbondenheid te betekenen. Na zijn afscheidswoorden sprak in 2000 namens het gemeentebestuur van Liesveld burgemeester B. Koelewijn. Ds. H. Penning uit Streefkerk voerde het woord namens de ring Hardinxveld, namens de classis Alblasserdam en namens het Liesveld Convent. En ouderling T. de Bruin ten slotte sprak namens de kerkelijke gemeente van Groot Ammers. Sinds 26 maart 2000 is hij hervormd predikant van de wijkgemeente Morgensterkerk in Zoetermeer. Ds. Van den Berg promoveerde op 18 december 2008 op een proefschrift met de titel Het rijk van Christus als historische realiteit; Calvijns anti-apocalyptische uitleg van het boek Daniël. In 2000 zei ds. Van den Berg dat afscheid geen einde van verbondenheid hoeft te betekenen. Zo blijkt ook wel in zijn levensgang. Na zijn 40-jarig jubileum en daarna een afscheidsdienst, zal hij vanuit Zoetermeer (terug) verhuizen naar Groot-Ammers en D.V. gaan wonen aan Julianastraat 85. Wanneer de verhuizing concreet plaatsvindt is nog niet bekend. Er moet eerst nog het één en ander gebeuren. De tijd zal het leren. Wij feliciteren onze geliefde oud-predikant van harte met zijn 40 ambtsjaren en wensen hem in deze levensfase, samen met zijn vrouw, Gods zegen toe. ‘De Heere HEERE gaf Mij een tong van één die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken.’ (Jes. 50:4)

 

Diploma voor Martijn Borsje: Na een periode van 5 jaar studeren aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam heeft Martijn Borsje zijn kerkorgel-diploma behaald. Op maandag 17 juni jl. zijn een vijftal kerkenraadsleden naar de Laurenskerk in Rotterdam afgereisd om bij zijn laatste examen van deze opleiding te zijn. Het was een mooie ervaring om bij dit ‘concert’ aanwezig te mogen zijn. Eerst hebben we een aantal werken op het Transept-orgel mogen beluisteren en daarna een aantal werken op het majestueuze Marcussen-orgel. Martijn, van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Bijzonder dat jij zo jouw talenten mag gebruiken tot eer van God.

 

De kerkenraad

 

Vakantie: Onze pastoraal medewerker dhr. M. van Werkhoven is van D.V. 4-24 juli met vakantie. Ds. Verboom houdt van D.V. 8-29 juli vakantie. Van D.V. 8-24 juli is voor rouwpastoraat/diensten en crisispastoraat emeritus-predikant J.A.H. Jongkind uit Langerak beschikbaar. In voorkomende gevallen kunt u allereerst contact opnemen met scriba/wijkouderling/ander kerkenraadslid. Zij zullen dan voor u/jou contact leggen met ds. Jongkind. Het lezenswaardige boekje van ds. Jongkind over de 12 zonen van Jakob met als titel Kinderen van één Vader is voor 11,95 euro telefonisch te bestellen bij Gert-Jan Vermeulen (0184-641100) of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Van harte aanbevolen!

 

Overleden: Opnieuw luiden deze week de doodsklokken. Zondagavond 23 juni overleed Annigje van der Ham-Alblas in de leeftijd van 95 jaren. Tot het laatste van haar leven hebben haar kinderen met elkaar zorg kunnen geven, zodat zij thuis kon blijven op Beatrixstraat 7, waar ze 64 jaar lang gewoond heeft; de laatste vier jaren als weduwe. Haar zoon en drie dochters en allen die bij hen behoren, zijn bedroefd, maar ook dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hun moeder, oma en overgrootmoeder hen omringde. We wensen hen de troostende nabijheid van de HEERE toe, nu zij is heengegaan en zij in zekere zin een generatie ‘opschuiven’. Vrijdag 28 juni wordt zij begraven op ‘Liesveld’, na een dienst in het Hervormd Centrum, waarin we luisteren naar Psalm 23. Die psalm is juist in de laatste weken zo nadrukkelijk voor haar gaan spreken. In het centrum van deze psalm horen we, hoe de hemelse Herder met Zijn kudde meegaat en erbij blijft, ook als ze door een dal vol schaduw van de dood heen moet. Laat dit voor ons allen een troostrijk woord zijn. Donderdagavond is er van 19.00-20.00 uur gelegenheid de familie te condoleren in het Hervormd Centrum.        M. van Werkhoven

 

Meeleven: Ons kwam ter ore dat zondagavond 23 juni 2019 onverwachts dhr. Marius A. de Bruin in de leeftijd van 87 jaar is overleden. Komende zaterdag zal er om 10.00 uur een rouwdienst zijn in de hervormde kerk van Meerkerk, waarna hij vermoedelijk ca. 11.30 uur zal worden begraven hier in Groot-Ammers op de Algemene Begraafplaats aan het Liesveld. Jarenlang woonde hij op Groot-Ammers. In dit stukje wordt zijn naam genoemd, omdat hij de kerkelijke gemeente in het verleden 12 jaar heeft gediend als diaken. Dat was van 1984-1996. Hij verhuisde zo’n 4,5 jaar geleden van zijn appartement boven de winkels aan de Beatrixstraat  naar Meerkerk. Met dit verlies condoleren wij zijn vrouw en kinderen. In het bijzonder denken we aan onze ambtsbroeder ouderling-kerkrentmeester M.A. de Bruin, die een kleinzoon is. We zijn dankbaar voor wie Marius de Bruin onder ons mocht zijn. En zijn vrouw wensen wij toe: ‘Wordt gesterkt in de HEERE en in de sterkte van Zijn Macht.’ (Ef. 6:10)

 

Zieken: Mevr. Ria van Wezel, Irenestraat82 (2964BL) wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie (vrijdag 28/6). We bidden dat dit goed mag verlopen en het beoogde resultaat mag hebben. Dhr. J. van der Graaf, Lijsterstraat 46 (2964CD) is deze week van het ziekenhuis in Gorinchem naar ‘Het Gasthuis’ gegaan. Daar is intussen, na vele weken in Nieuwegein, ook dhr. J. van der Wal, Leeuwerikstraat 51 (2964CA) voor verdere verpleging en revalidatie. Ook verblijft daar nog dhr. W. van Hof, Margrietstraat 2 (2964CE). Waarom zijn we zo bang voor lijden? Als overvloed van liefdevolle verbondenheid nu eens alleen gevonden wordt in de gebrokenheid van het lijden – omdat lijden is waar God leeft? Lijden de plek is waar God de meest genezende intimiteit geeft?

 

Tot slot: Komende zondag zullen er twee baby’s worden gedoopt. God legt Zijn hand op hen. Een actief geloofsleven vanuit de Doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is een leven dat is vervuld met de Heilige Geest en gericht op Christus. Wij hebben daarom onze jonge kinderen van meet af aan binnen de kring van het verbond bekend te maken met de rijke doorwerking van Vader, Zoon en Geest die in de Doop wordt beloofd en aangewezen. Door een intens leven vanuit de Doop raken onze jonge kinderen van kindsbeen af doortinteld van Vader, Zoon en Geest. In die geestelijke lijn van het verbond werkt de HEERE welwillend door.

 

Een warme groet met dit warme weer,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

 

 

Kerkdiensten

Agenda