Zaaier


 

Bezorging “De Zaaier”:
mevr. J. Kooiman, Lijsterstraat 3, tel: 661604

 

Zondag 22 september

 

09.30 uur: Ds. L. de Wit, Putten

 

18.30 uur: Ds. M.A. van den Berg, Zoetermeer

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 6 : 1 en 2 en n.m. Psalm 47 : 1 en 2.

 

Kinderoppas: Zondag 22 september: Groep 1: mevr. L. Kostelijk, mevr. L. van Lingen, Lotte den Besten en Diede den Hartog. Groep 2: mevr. L. Spruijtenburg en Florens de With. Zondag 29 september: Groep 1: mevr. L. Zwijnenburg, mevr. H. Verboom, Wendy Bikker en Eva Kranenburg. Groep 2: mevr. M. Spruijtenburg en Joëlle v.d. Berg.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor ‘Open Doors’.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 22 september is de collecte bestemd voor ‘Open Doors’. Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereld-evangelisatie. Open Doors doet dit middels gebed, het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorziet Open Doors in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereidt Open Doors christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld licht Open Doors voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen. Dit doet Open Doors omdat Open Doors ook gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook wij geloven in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie. Deze collecte laten wij samenvallen op het moment dat Daan Burggraaf bijna mee gaat doen met een Muskathlon aan de grens tussen N-en Z Korea om bij te dragen voor het werk van Open Doors. Met een Muskathlon, met Open Doors, reis je naar de frontlinie van de geestelijke strijd. Die woedt op veel plekken op aarde, maar de hevigste strijd vindt plaats in Noord-Korea. Er is geen land waar het moeilijker is om christen te zijn. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, D.V. volgende week vrijdag 27 september en voor de herhaling maandag 30 sept. beide om 19.30 uur kunt u uw toestel weer inschakelen voor een uitzending van K.O. Dan gaan uw felicitaties en goede wensen naar hen die in de maand augustus hun verjaardag mochten vieren. Alvast een goed luisteruur toegewenst en een hartelijke groet, Kees Aarten. 

 

Opening winterwerk: Het is al weer bijna gemeenteweekend! Wij hopen jullie allemaal te zien in het weekend van 27-29 september bij de activiteiten. Op vrijdag in de Hof van Ammers vanaf 19.15 uur voor bingo, zaterdag om 14.00 uur op het land van Remus en zondag na de dienst in het Hervormd Centrum. Zie voor extra informatie de flyer bij de Drieluik. Er zijn ook collectebussen aanwezig voor de onkosten. We hopen jullie allemaal daar te zien!

 

Jeugdclub: We nodigen alle 15+ jongeren uit voor het jeugdclubweekend! Een weekend vol gezelligheid, lekker eten, leuke activiteiten en serieuze momenten rondom het thema ‘YOLO’ You Only Live Once. Dit jaar strijken we neer in Ter Aar van 18-21 oktober. Voor meer informatie zie de uitnodiging en Instagram. We hopen dat jullie allemaal meegaan! Geef je snel op door een mailtje te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Schrijf 5 oktober ook alvast in je agenda, want we starten het seizoen met de befaamde Mac-tour!

 

Verhuizing: Wim en Betske Schouten (Wipmolen 11, 2964HR) gaan ons dorp en ons land verlaten. Ze hopen op 30 september a.s. met hun kinderen, Yoana, Joshua en Elijah te emigreren naar Zwitserland. Hun adres daar zal zijn: Im Husammann 6, 8478 Thalheim an der Thur, Die Schweiz. We wensen jullie een goede en zegenrijke tijd toe, in die nieuwe woon- en werkomgeving en danken jullie voor je betrokkenheid op onze kerkelijke gemeente en je inzet daarvoor (o.a. Zendingscie), alsmede voor het christelijk onderwijs in Groot-Ammers. God zij met jullie daar en met ons hier.

 

Overlijden: Op 12 september overleed  in de leeftijd van 93 jaren Willem van Hof. Tot voor kort woonde hij met zijn vrouw op Margrietstraat 2. Daarvoor een aantal jaren in Leerbroek, maar het grootste deel van hun 67 huwelijksjaren in Schoonrewoerd op de ouderlijke boerderij van mevr. Van Hof. Sinds enkele weken woonden ze in de Hof van Ammers, vanwege toenemende zorgen bij beiden. De laatste maanden van zijn leven waren er meerdere ziekenhuisopnames en een langdurig verblijf in het Gasthuis in Gorinchem. De snelle afbraak van het lichaam van deze altijd nog vitale man bepaalt ons bij onze broosheid en vergankelijkheid, wat ons aardse leven betreft. Zijn vrouw blijft achter als weduwe in het Kleinschalig wonen en dochter Herma en schoonzoon Arie Jongeneel met hun kinderen moesten afscheid nemen van hun vader en opa. We wensen hen de troostende nabijheid van de HEERE toe. Woensdag 18 september hebben we Willem van Hof begraven op de begraafplaats aan ’het Liesveld’, na een rouwdienst in het Hervormd Centrum. Daarin klonk het evangelie vanuit Lukas 19:10 ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is.’ Deze zoekende Zaligmaker, Die ook verscholen mensen weet te vinden, heeft ons aller leven op het oog.  

 

Zieken: Pieter van der Graaf, Sluis 26 (2964AR) kreeg vorige week een herseninfarct. Wonderlijk genoeg mocht er een behoorlijk herstel optreden, waarvoor we God zeer dankbaar zijn. Vanuit het ziekenhuis mocht hij het weekend thuis zijn. Komende tijd zal revalidatie plaatsvinden. We hopen en bidden dat de HEERE hem ook verder herstel wil geven. Thirza de Jong, Standerdmolen 8 (2964HM) onderging op haar jeugdige leeftijd een spoedoperatie aan de blindedarm. Ze is nog in het ziekenhuis voor nabehandeling. De heer J. van der Graaf, Lijsterstraat 46 (2964CD), is nog in het ziekenhuis te Gorinchem, na de 2e beenamputatie. In het Gasthuis aldaar wordt mevr. J.J. Gelderblom-Brandwijk, Kerkstraat 21 (2964BT) gerevalideerd. Bij mevr. M. de Booij-de Coninck, Julianastraat 16 (2964 BP) nemen thuis haar krachten steeds verder af. De HEERE zij haar genadig nabij. Mevr. S. Verheij-de Vos, Voorstraat 54d (2964AL) kreeg een gunstige uitslag van onderzoek, maar er zal nog nader onderzoek volgen. Ook kreeg ze deze week een pace-maker. Mevr. J. Terlouw-Meerkerk, Fortuijnplein 11 (2964BE) kwam ongelukkig te vallen en heeft haar gelaat ernstig bezeerd. We leven mee met mevr. C.J. Quist-van Noort, Margrietstraat 51 (2964CE), nu ze grote zorgen heeft om haar zus, die een ernstig ongeluk heeft gehad. Een wat langere lijst dit keer. En daarnaast zijn er degenen die niet met name zijn genoemd, maar wel zorgen hebben om hun gezondheid of in een fase van onderzoek zijn, omgeven van veel onzekerheid. We mogen met hen mee-lijden, zoals Paulus schreef: ‘Als één lid (van het lichaam van Christus, de gemeente) lijdt, lijden alle leden mee.’ (1 Kor. 12:26) Laat vooral ook ons gebed er zijn voor hen en voor elkaar. Op het gebed wil de HEERE nog wonderen doen.

 

Tenslotte: Bijzondere kerkdiensten liggen weer achter ons. Bij de hoorbare prediking gaf de HEERE ook zichtbaar onderwijs en was er Zijn nodiging, om met Hem gemeenschap te oefenen aan Zijn tafel, tot gedachtenis aan Christus’ volkomen offerande, éénmaal gebracht aan het kruis.Ook in de Hof mocht er een viering zijn. Watis de HEERE goed voor mensen die in zichzelf niets volmaakts vinden. Gelukkig brengt Hij alles mee. Wij behoeven niets mee te brengen, behalve dat we onze zonden en onze gebreken bij Hem brengen. Dan mogen we die ‘zalige ruil’ ervaren, zoals Luther het noemde: Hij neemt mijn zonden en ik ontvang Zijn gerechtigheid, uit louter genade. Daarom: wie wil roemen, laat hij roemen in de Heere.

 

We hopen dat ds. Verboom deze week, na een extra drukke week daarvoor, ruimte heeft gevonden om zich met de nodige studie bezig te houden en wensen hem voor komende week veel vreugde, als hij het ‘gewone’ werk in de gemeente weer hervat. De HEERE zegene hem en ons allen.

 

M. van Werkhoven

 

 

Zondag 15 september

 

09.30 uur: Ds. J.W. Verboom (Bediening Heilig Avondmaal)

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom (Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal)

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 84 : 2 en 4 en n.m. Psalm 46 : 1 en 4.

 

Kinderoppas: Zondag 15 september: Groep 1: mevr. C. de Vries, mevr. A. Bikker, Nienke v.d. Berg en Hanna Aarten. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Mettanja de With. Zondag 22 september: Groep 1: mevr. L. Kostelijk, mevr. L. van Lingen, Lotte den Besten en Diede den Hartog. Groep 2: mevr. L. Spruijtenburg en Florens de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de bekers aan de avondmaalstafel en de collecte bij de uitgang is voor ‘Op weg met de ander’.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 15 september is de collecte aan de tafel van het H.A. en de uitgang bestemd voor: "Op Weg Met De Ander". Koester het kwetsbare is het motto van Op Weg Met De Ander die verder op haar site schrijft: "Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen. Leven met een handicap kan heel erg moeilijk zijn. Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapt in de mens (Joh. 9 vers 1). Jezus leert ons dat in Zijn gemeente elk lid even nodig is. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. (1 Kor.12 vers 22). Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats inruimt voor de gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente. Daarom willen we samen een (h)echte Christelijke gemeente zijn"! We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Verantwoording: Ds. Verboom ontving op bezoek € 50,- voor de kerk. De heer Van Werkhoven ontving een gift van € 20,-  en een gift van € 50,- beide voor de Kerk.

 

AOB: Afgelopen zondag was er weer een (a)mmerse (o)ntmoetings (b)runch en ik moet zeggen dat ik ondertussen wel uitkijk naar deze zondagen. Oké, ze zijn een beetje druk voor een rustdag maar toch kijk ik er telkens weer naar uit om de vaste deelnemers te spreken en uit te kijken naar nieuwe mensen. Net als de andere keren heb ik afgelopen zondag weer genoten van de gesprekken met mensen die om wat voor reden ook zijn afgehaakt bij de kerk of er eigenlijk nooit aan hebben deelgenomen. En dan is het ontzettend gaaf als iemand die in zijn hele leven eigenlijk nog nooit in een kerk is geweest tegen je zegt dat hij tegenwoordig ‘s avonds zijn handen vouwt. Dat voelt als een schouderklopje van God. Daar heb ik wel een drukke zondag voor over.         Groetjes iemand van de AOB

 

Berichtje van het Teen Event: Wij als organisatie kijken terug op een gezellige en leerzame avond. We mochten luisteren naar het indrukwekkende levensverhaal van David Vonk. Mocht u als ouders ook graag willen weten naar welk verhaal uw tiener geluisterd heeft. Van het roerige leven van David is een boek verschenen. Er liggen in het Hervormd Centrum een paar exemplaren om te lenen. Ook zijn deze boeken te verkrijgen via fam. Schop in de Marijkestraat. We sloten de avond af met een heerlijke late night snack.

 

Catechisatie: De uitnodigingen zijn weer uitgedeeld. Graag de antwoordstrookjes zo spoedig mogelijk inleveren. Uiterlijk op zondag 15/9 in een doos in de kerk.

 

Mannenvereniging: Zij hopen het seizoen weer te beginnen op D.V. woensdag 18 september. Hartelijk welkom om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Dit seizoen gaan we het Bijbelboek Timotheüs behandelen met de Bijbelstudies uit de Hervormde Vaan wat Ds. A.C. de Kruijf heeft voorbereid. De 1e studie is uit de Hervormde Vaan van april 2018, 1 Timotheüs 1 vers 1-20, wat gaat over

 

“Strijden voor de gezonde leer”. Het bestuur ziet ook graag nieuwe gezichten, mannen die ook in de week in verenigingsverband met Gods Woord bezig willen zijn. Bouwen gaat steen voor steen. Geestelijk gezien werkt de Heilige Geest ook zo. Bouwen aan je geloofsleven en het met Bijbelstudies versterken. Daar wil de Heere ook de mannenvereniging voor gebruiken. Voel je welkom!

 

Bijbelavonden: In het komende winterseizoen hopen we, zoals gebruikelijk één keer per maand, een zevental avonden te hebben, waarin we samen luisteren naar en nadenken over Bijbelse thema’s. We doen het dit keer aan de hand van woorden van Jezus, uit de zgn. Bergrede (Matth. 5-7). De avonden zullen gaan over bidden, met allerlei vragen eromheen en over het vasten in onze tijd; over hoe je op te stellen in een conflict en over trouw in het huwelijk; over (ver)oordelen en kwaadspreken en over zorgen en/of bezorgd zijn. Voor één avond zal de invulling nog nader worden bepaald. We geven nu alvast de data door, zodat u/jij die kunt vastleggen, om er op de avonden D.V. bij te kunnen zijn. Ze zijn gepland op 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 26 maart en 23 april. Uiteraard worden ze t.Z.t. telkens in de Zaaier aangekondigd.

 

Doopteksten: In de doopdienst van zondag 8 september jl. werden 3 kinderen gedoopt. Zij kregen de volgende doopteksten mee:

 

Lenn Deelen: Job 1:21c

 

Pieter Spruijtenburg: Ps. 90:1b

 

Aimée Verboom: Ps. 145:21

 

We wensen de doopouders Gods zegen en blijdschap bij het zorgen voor hun kinderen.

 

Huwelijksjubileum: Op 11 september mochten dhr. en mevr. Borsje-Verveer, Bernhardstraat 5 (2964BC), gedenken dat ze 55 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. U ervaart dit als een bijzonder geschenk, vooral na meerdere kritieke momenten vanwege hartfalen en na een ongeval. Reden tot diepe verwondering en dankbaarheid, dat de HEERE u voor en met elkaar heeft gespaard, terwijl om u heen, ook in de familiekring, meerderen al na veel minder huwelijksjaren elkaar moesten loslaten. Hij heeft u ook veel zegeningen heeft geschonken, onder meer in uw drie kinderen en de kleinkinderen. We feliciteren u van harte en wensen u fijne momenten van gedenken en vieren toe. Voor de weg die u verder gaan mag, wensen we u Zijn onmisbare zegen toe. Die zegen is er zeker, als we Jezus volgen, Die gezegd heeft: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, de tekst die u destijds meekreeg als trouwtekst.

 

Zieken: Dhr. J. van der Graaf, Lijsterstraat 46 (2964CD)werd opnieuw opgenomen in het Beatrixziekenhuis, waar zijn been werd gedotterd. Dat is goed gelukt, maar de vraag is, of dit een afdoende maatregel is. De zorgen om zijn been blijven groot. Dhr. F.F. van Zessen, Bernhardstraat 41 (2964BC) was in het ziekenhuis, wegens een beroerte, maar mocht weer thuiskomen. Ook bij hem zijn de zorgen groot, nu de restverschijnselen veel beperkingen geven. Mw. J.J. Gelderblom-Brandwijk, Kerkstraat 21 (2964BT), revalideert in het Gasthuis te Gorinchem. Mw. M. de Booij-de Coninck, Julianastraat 16 (2964BP), verblijft steeds zwakker wordend thuis. Mw. A.J. den Hoed-Stoel, Margrietstraat 39 (2964CE), is bezig met onderzoeken en wacht uitslagen af. Een spannende tijd voor haar en haar man. Dhr. P. Vink, Kerkstraat 35 (2964BT), onderging een geslaagde dotterbehandeling waarbij tegelijk twee stents werden geplaatst. In de Bijbel zien we dat gelovigen ongeacht hun omstandigheden God zoeken en loven. Niet om wat God geeft, maar om wie God in Zichzelf is. God is goed. Hoewel mijn omstandigheden soms niet goed zijn, blijft Hij liefdevol, trouw en bewogen. Hij lijdt mee met ons lijden. ‘Jezus weende’. Deze meelijdende God zien we vooral aan het kruis. Daar is Hij solidair met onze kruizen. Aan het kruis zegt Hij als het ware: ‘Ik doe het je voor hoe jij jouw kruis kan dragen. Ik doe het je voor!’

 

Studieweek: Van D.V. 16-22 september heeft ds. Verboom een studieweek. Dit betekent dat hij niet beschikbaar is voor het gemeentewerk. Voor pastorale situaties kunt u contact opnemen met de pastoraal medewerker M. van Werkhoven.

 

Bij de eerbiedige voorbereiding op het Heilig Avondmaal: Wat voor heilige plaats is de Avondmaalstafel dat die innerlijke en uiterlijke eerbied van ons vraagt? Wilhelmus à Brakel schrijft in zijn Redelijke Godsdienst: ‘Als u aanzit, bezie u dan als zittend in de helderheid van de geopende hemel, neerstralende over de tafel en alle aanzittende gasten, en ook over u, en zo in tegenwoordigheid van God, uw hemelse Vader, en van Christus, uw Bruidegom. Verzink gerust in uw kleinheid, laat er een kinderlijk ontzag en eerbied in uw ziel oprijzen en zeg: ‘Gewis is de Heere aan deze plaats. Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort tot de hemel!’ (Gen. 28:16-17) Wat kun je aan tafel verwachten? Daarover schrijft à Brakel: ‘Verwacht aan tafel geen wonder of buitengewone optrekking, verlichting of verrukkende blijdschap. Geeft de Heere u dat, geniet het goede, terwijl het u gebeuren mag. Maar weet dat het de gewone weg is het geloof te oefenen en u door die tekenen als zegels en als bruidsschatten te verzekeren, dat zo zeker als u dat brood en die wijn eet en drinkt, Christus voor u gestorven is, en u liefheeft, en tracht zo door het geloof vrede te krijgen in uw geweten.’

 

Tot slot: We zien terug op een gezegende zondag met bediening van de Heilige Doop. Komende zondag is er bediening van het Heilig Avondmaal. We worden goed bediend door de Dienaar van de Kerk: Jezus Christus. We gaan van sacrament tot sacrament voort. Van kracht tot kracht. Genade voor genade. Sterkte na sterkte. Troost op troost. Licht uit Licht. Verslof niet in de voorbereiding. De verzoeker wil u verhinderen en laten voelen: ‘Ik ben er nu niet klaar voor’. Of hij doet u vertwijfeld afvragen: ‘Zou het niet het beste zijn dat ik voor deze keer niet aanga?’ Hoe gezegender uw/jouw voorbereiding, hoe gezegender uw/jouw beleving van het sacrament. Zoals we zondagavond hoorden van ds. A. van der Stoep: ‘Kom als rechteloze, maar nochtans in Christus een geliefde, tot de Avondmaalstafel. Levend van genaderecht. En verlangend als een bruid naar de Bruidegom. Bruidegom Jezus roept: ‘Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone en kom!’ (Hoogl. 2:10)

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

Zondag 8 september

 

09.30 uur: Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland (Bediening Heilig Doop)

 

18.30 uur: Ds. A. van der Stoep, Nieuwland (voorbereiding Heilig Avondmaal)

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 37 : 2 en 3 en n.m. Psalm 45: 1 en 6.

 

Kinderoppas: Zondag 8 september: Groep 1: mevr. R. de Jager, mevr. T. Spruijtenburg, Lairina v.d. Graaf en Hanna Maat. Groep 2: mevr. M. de Kluijver en Janine Hakkesteegt. Zondag 15 september: Groep 1: mevr. C. de Vries, mevr. A. Bikker, Nienke v.d. Berg en Hanna Aarten. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Mettanja de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie en de collecte bij de uitgang is voor de Kerk.

 

Bericht van het college van kerkrentmeesters: Verantwoording collecten juli: gewone collecten € 3.179,20; extra collecte € 1.126,60; collecte onderhoudsfonds € 950,86 en collecte Stoplicht € 1.013,30. Verantwoording collecten augustus: gewone collecten € 3.012,59; extra collecte € 920,10; collecte onderhoudsfonds € 1.339,09. Voor de actie ‘vrijwillige bijdrage 2019’ is voor € 128.127 aan toezeggingen gedaan. Per ultimo augustus is hiervan € 96.304 ontvangen. (De werkelijke ontvangsten tot en met augustus zijn daarmee lager dan wij op basis van de toezeggingen hadden verwacht.) Per bank zijn giften voor de kerk ontvangen van 1x € 1.000 en 1x € 65, tevens 1x € 100 waarvan € 50 voor de kerk en € 50 voor de diaconie en een nagekomen gift van € 250 voor de biddagcollecte. Contant is een gift voor de kerk ontvangen van € 10. Heel hartelijk dank voor uw gaven!

 

Zondagsschool: De scholen zijn weer begonnen en de zondagsschool begint ook weer. Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn zondagmiddag 8 september  D.V. (weer) hartelijk welkom op de zondagsschool. Het is van 14.00 uur tot 15.00 uur in het Hervormd Centrum of het Stoplicht. We hopen jullie allemaal te zien! Nieuwe kinderen heel hartelijk welkom! Tot ziens.

 

Bijbelkring: In de periode van oktober tot april worden ongeveer 8 kringavonden gehouden (ongeveer 1 x in de drie weken), indien mogelijk, wisselend bij de kringleden thuis. Vaste kringleiders zullen de avonden leiden. De Jeugd hoopt dit jaar het boekje te gebruiken van Niels de Jong met de naam: ‘Genesis beter begrijpen’.

 

Vanaf 20 jaar gaan ze het boekje gebruiken van Ds. M.M. van Campen: ‘De gereedschapskist van de Heilige Geest’ over negen gaven van de Geest. Vanaf 50/60 jaar zullen ze het boekje van dr. H. v.d. Belt: ‘Goudkoorts’ over Romeinen gaan gebruiken. Zie voor verdere informatie ‘Drieluik’.  Wij willen u/jullie graag uitnodigen op één van onze Bijbelstudieavonden voor het komend winterseizoen. We zijn dankbaar dat we vele ‘nieuwe’ gezichten zien in onze gemeente, jullie ook in het bijzonder van harte uitgenodigd! Voor vragen en/of  aanmelden bij Plonie Prins, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 

Stroopwafelactie: Komende week vanaf D.V. 13 september willen wij, als zendingscommissie, weer de heerlijke Goudse stroopwafels verkopen zoals elk jaar. De opbrengst is dit jaar voor Corine van Rees die uitgezonden is voor International Justice Mission. International Justice Mission is een organisatie die zich inzet om een einde te maken aan slavernij. En helaas is slavernij in alle mogelijke vormen nog steeds aanwezig. Corine zegt zelf: Ik lever een bijdrage aan deze organisatie omdat ik geloof dat iedereen recht heeft op een leven in vrijheid. En het verdient om de nodige hulp en ondersteuning te krijgen. Om haar te steunen en te helpen willen wij haar steunen met deze actie. Haar werk is vrijwillig, zij ontvangt geen inkomen. Meer info kunnen we hier niet geven i.v.m. veiligheid. Wilt u meer weten spreek ons gewoon aan. Wilt u veel stroopwafels laat het ons weten, wilt u een handje helpen dan bent u ook welkom, we kunnen nog wat handen gebruiken om heel het dorp te kunnen doen. Info: Anja kooiman 0184-661604 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Oud papier: Op D.V. donderdag 12 september worden de volgende beladers om 18.00 uur op de haven verwacht: Hans de Baat, Ronald Broere, Joost de Jager, Edward Jongeneel, Adriaan Kop, Eric Muilwijk, Bart Slob en Theo Vlot.

 

Primaire nascholing: Na een jaar of twee na het begin van het predikantschap begint vaak de primaire nascholing voor predikanten. Dit betekent dat ik komend winterseizoen 6x2 dagen naar het Seminarium van de kerk op het Hydepark in Doorn mag. Tijdens deze dagen is er sprake van contact met collega’s, reflectie op het werk, bezinning op het predikantschap, heroriëntatie op de basis en gesprek over eigen invulling van spiritualiteit. Deze eerste tweedaagse staat gepland op D.V. donderdag 12 en vrijdag 13 september. Op deze dagen verblijf ik volledig in het huis van de kerk (wat voor mij het Seminarium is) in Doorn (ook overnachting) en ben ik niet beschikbaar voor gemeentewerk. Deze dagen kunt u in geval van pastoraat contact opnemen met wijkouderling, pastoraal medewerker of scriba.

 

Censura Morum en Avondmaalsbezinning: Op D.V. donderdag 12 september is er Censura Morum om 19.30 uur en daarna het uur ter bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Dit is van 20.00-21.00 uur in het Hervormd Centrum. D.V. zondag 15 september is er bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Ammerse Ontmoetingsbrunche: Komende zondag is er weer van 12.30-14.00 uur de Ammerse Ontmoetingsbrunche in de Eben Haëzerschool. Van harte welkom!

 

Zieken: Dhr. P. Vink, Kerkstraat 35 (2964BT), ondergaat komende donderdag (05/09) een dotterbehandeling. Mw. M. de Booij-de Coninck, Julianastraat 16 (2964BP), merkt thuis dat lichaamskrachten afnemen. Mw. J.J. Gelderblom-Brandwijk, Kerkstraat 21 (2964BT), verblijft in het Gasthuis voor revalidatie. In het volgen van Gods gebod ligt genezing. Innerlijke genezing. Eeuwige genezing.  ‘Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.’ (Ps.119:10)

 

Tot slot: We zien uit naar de doopdienst van komende zondag onder leiding van ds. J.J. ten Brinke. Er zijn drie dopelingen: Lenn Deelen, Pieter Spruijtenburg en Aimée Verboom. Laten we in onze huizen danken voor onze eigen doop en biddend pleitend om Gods liefdevolle doorwerking in onze gezinnen op de doopbelofte. De doop is een huisdoop, waarbij ons hele huis ondergedompeld wordt in Gods belofte. Laten we bidden om gezegende diensten. Ook voor de voorbereidingsdienst in de avond voor het Heilig Avondmaal onder leiding van mijn goede studievriend en broeder ds. A. van der Stoep uit Nieuwland.

 

Een meelevende groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

 

Kerkdiensten

Agenda