Zaaier


 

Bezorging “De Zaaier”:
mevr. J. Kooiman, Lijsterstraat 3, tel: 661604

 

Zondag 17 november

 

09.30 uur: Ds. J. W. Verboom

 

18.30 uur: Ds. J. Muller, Bleskensgraaf

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 119 : 30 en 37 en n.m. Psalm 55 : 1 en 13. Kinderoppas: Zondag 17 november: Groep 1: mevr. A. Bikker, mevr. L. Zwijnenburg, Alissa en Tamara van Luik. Groep 2: mevr. L. Kostelijk en Mettanja de With. Zondag 24 november: Groep 1: mevr. L. van Lingen, mevr. H. Verboom, Lairina v.d. Graaf en Hanna Maat. Groep 2: mevr. F. Crielaard en Florens de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie en de collecte bij de uitgang is voor de Kerk.

 

Verantwoording: De heer M. van Werkhoven ontving € 50,- voor de Kerk. Hartelijk dank.

 

Jeugclub: Aanstaande zaterdag 16 november is het voetbalavond met een hapje en een drankje. Welkom vanaf 20.30 in het Stoplicht! Zaterdag 23 november gaan we naar het Tikibad! We verzamelen om 18.00 bij het Stoplicht. Geef je op via Whatsapp: 0636570187. Laat ook even weten of je kan rijden. Vergeet je zwemkleding niet! Kosten: €15,- p.p.

 

Gemeente-ontmoeting Aanstaande zondagmorgen bent u na de dienst van harte welkom in het Stoplicht voor een gezellige ontmoeting met koffie, thee en limonade. Hartelijk welkom jong en oud!

 

Mannenvereniging: Zij hopen bijeen te komen op D.V. woensdag 20 november a.s. om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Aan de beurt is de 4e Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van september 2018 wat gaat over “Trainen om niet af te vallen”  n.a.v. 1 Timotheüs 4 vers 1-16. Hartelijk welkom.

 

Kerkenraad: De broeders J.P.J. Erkelens, Emmastraat 15, en D.L. de With, Achterland 19, hebben hun benoeming tot respectievelijk evangelisatie-ouderling en wijkouderling kunnen aanvaarden. Daarvoor is de kerkenraad de Heere God dankbaar. Broeder J.P. van Kranenburg, Graafland 73 heeft zijn benoeming tot diaken niet kunnen aanvaarden. Wij willen broeder Van Kranenburg hartelijk bedanken voor de tijd en de geestelijke energie die hij aan de overdenking van deze roep heeft willen besteden. De Heere geve Zijn genade over hem en zijn gezin. U en jij zullen te Zijner tijd op de hoogte worden gesteld van een nieuw dubbeltal dat de kerkenraad zal opstellen voor een diaken. Wij vragen hiervoor uw gebed.

 

Jonge lidmatenkring: Op D.V. donderdag 21 november is er weer jonge lidmatenkring. We lezen uit het boekje Struikelblokken als voorbereiding p. 24-29. Deze keer zullen we ons verdiepen in het bijzondere gebed van Jabes. Jabes bidt en vraagt God onbevangen om gebiedsuitbreiding en welvaart, mogen wij zo ook vandaag bidden? Of komen we dan terecht in health-and-wealth-gospel en hebben wij dit gebed anders te begrijpen? We zien weer uit naar een goede kringavond. Ben je jonger dan 35 jaar, schuif dan gerust aan in het Hervormd Centrum. We beginnen om 20.00 uur onder leiding van ds. Verboom. Welkom!

 

Zieken: Mw. A. den Hartog-Baan, Wilhelminastraat 3 (2964CP), is erg dankbaar voor alle medeleven die zij in de afgelopen weken heeft ontvangen en nog ontvangt. We bidden voor haar omdat zij bijna geheel blind geworden is. Zij is dankbaar dat ze nog wel enigszins contrasten ziet tussen licht en donker. Laten we voor haar bidden dat ze in deze weg, die een hele mentale en lichamelijke omschakeling betekent, toch door Gods zegen gedragen zal worden. Aly Loeve, dr. Flohilstraat 1 (2964BZ), onderging deze week in het ziekenhuis te Zwijndrecht een speekselklierverwijdering. Haar herstel zal, gezien de aanwezige chronische beperkingen, de nodige impact hebben. Laten we voor met haar meeleven. Een klein gebaar, een blik, een hand op de schouder, een knipoog, een warm woord, het is alles zo betekenisvol. Leen van der Graaf, Voorstraat 86 (2964AL), ontving een moeilijke uitslag uit het ziekenhuis. De uitzaaiingen in zijn lever blijken verdubbeld. Hij wacht nu op bestralingen, die vermoedelijk in januari starten. ‘Jezus, Meester, ontferm U over ons!’ (Lukas 17:13). We leven mee met Pieter van der Graaf, Sluis 26 (2964AR). En met fam. den Besten, Kerkstraat 11 (2964BT). De zoon van Elly den Besten uit Hoogeveen is ernstig ziek. Hij heeft de gevreesde ziekte. ‘Als een zwaluw of kraanvogel, zo piepte ik, ik kirde als een duif. Mijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog: HEERE, ik word neergedrukt: wees U mijn Borg!’ (Jes. 38:14).

 

Tot slot: Per D.V. 1 juli 2020 komt er een nieuwe donorwet in Nederland. Deze nieuwe wet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar automatisch ingeschreven staat in het Donorregister. Dit betekent dat, wanneer u en jij geen keuze laat vastleggen in het Donorregister, uw organen zullen worden gedoneerd in geval u hersendood bent verklaard door medici. Onlangs kwam dit weer opnieuw in het nieuws. Eerder heb ik een Bijbelavond gehouden en daarbij Bijbelse overwegingen ‘voor’ en ‘tegen’ op een rij gezet. Daarbij heb ik ook uiteengezet wat er bedoeld wordt met orgaandonatie. Van deze avond is een eenvoudige brochure uitgegeven. Wanneer u zich nog bezint op het donorschap, zou u deze brochure bij mij kunnen aanvragen. Eventueel heb ik deze ook digitaal voor u en jou. Veel wijsheid toegewenst in deze medisch-ethische overweging.

 

Vriendelijke groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

 

Zondag 10 november

 

09.30 uur: Ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

 

18.30 uur: Ds. J.W. Verboom

 

Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 34 : 5 en 6 en n.m. Psalm 54 : 1 en 2. Kinderoppas: Zondag 10 november: Groep 1: mevr. M. de Kluijver, mevr. C. de Vries, Rhodé v.d. Vlist en Bente de Bruin. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Janiene Hakkesteegt. Zondag 17 november: Groep 1: mevr. A. Bikker, mevr. L. Zwijnenburg, Alissa en Tamara van Luik. Groep 2: mevr. L. Kostelijk en Mettanja de With.

 

Collecten: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is voor het Plaatselijk Evangelisatiewerk.

 

Zendingscommissie: De Zendingsbussen hebben in de maand oktober € 1,452,70 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven. De Zendingscommissie 

 

Verantwoording: de heer M. van Werkhoven ontving twee giften van € 20,- voor de kerk. Ds. J.W. Verboom ontving een gift van € 50,- ook bestemd voor de kerk. De ouderlingen L. Mourik en J. Korevaar ontvingen tijdens huisbezoek € 100,- voor de kerk. Hartelijk dank voor al deze gaven!

 

Verhuizing: De fam. Rensen, Fazantstraat 3, is verhuisd naar Beatrixstraat 1b. Een goede tijd toegewensd in uw nieuwe woning.

 

Ammerse ontmoetings Brunch: We mogen iedere brunch opnieuw een inmiddels “vaste kern” gasten ontmoeten en ook nieuwe gasten aan de hand van gemeenteleden melden zich nog steeds aan. We zijn er dankbaar voor op deze manier het Evangelie door te mogen geven. A.s. zondag 10 november staan de deuren van de Eben- Haëzer school weer open vanaf 12.00 uur. We beginnen om 12.30 uur. Wij vragen u blijvend om gebed en nodigen u ook van harte uit met “iemand aan de hand” de brunch te bezoeken. Hartelijke groet, werkgroep AOB.

 

Jeugdclub: Zaterdag 9 november is de terugblik op het jeugdclubweekend. Met de weekendquiz, de film en de foto's blikken we nog een keer terug op het fijne weekend dat we met elkaar mochten beleven. 20.30 uur in het Stoplicht. Zaterdag 16 november voetbalavond! Houd Instagram in de gaten voor de uitnodiging en meer informatie. Welkom! Tot dan.

 

Ouderenmiddag: D.V. 12 november  hoopt Meindert Klaver van Stichting ‘De Ondergrondse Kerk’ ons na de pauze een presentatie te geven over het indrukwekkende werk van deze stichting. Graag nodigen we alle belangstellenden  uit. Hartelijk welkom om 14.30 uur in het Hervormd Centrum. Voor vervoer kunt u bellen met Willy Lekkerkerker, tel. 662541. De collecte tijdens deze middag is in z'n geheel voor de SDOK. De verkooptafel van Woord en Daad  staat opgesteld, zodat u eventueel ( kerst)kaarten kunt aanschaffen.

 

Vrouwenvereniging Bid en Werk: Op D.V. woensdagavond 13 november hopen we opnieuw bij elkaar te komen rondom Gods Woord. We behandelen bijbelstudie 3 ‘Gewone christen met een bijzondere roeping’ (1 Timotheüs 3:1-16) uit de Vrouw van juli/aug. 2019. De avond begint om 19.45 uur in het Hervormd Centrum. Allen hartelijk welkom.

 

Oud papier: Op D.V. donderdag 14 november worden de volgende beladers om 18.00 uur op de haven verwacht: Hans de Baat, Ronald Bloemendal, Ronald Broere, Dirk de Jong, Johan van Lingen, Jacco             Meijer, Thijs Willem Smits en Wilbert Spruytenburg.

 

Gemeente-ontmoeting: Zondag 17 november is iedereen na de morgendienst weer van harte welkom in het Stoplicht voor een ontspannen ontmoeting tussen gemeenteleden met daarbij een kopje koffie, thee of limonade. Hartelijk welkom jong, ouder en oud!

 

Kerkklokradio: Aanstaande zondag is er weer een uitzending van Kerkklokradio verzorgd door onze gemeente. De ochtenddienst wordt uitgezonden en ‘s avonds tussen 20.00 uur en 22.00 uur kunt u luisteren naar programma Samen tot Gods eer. Eerste uur is het thema DANKBAARHEID  en tweede uur kunt u luisteren naar de verzoeknummers. Te beluisteren via 107fm, analoog Ziggo 105.90molenwaard, digitaal Ziggo 915 Molenwaard.

 

Doop: Afgelopen zondag werd Ziva Maria van der Grijn gedoopt. Zij ontving daarbij een persoonlijke tekst vanuit Jesaja 60:2 en 5a: ‘Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen.’

 

Bijbelavond: ‘Help! Ik heb een conflict…’ Dat is het thema voor onze tweede bijbelavond van dit seizoen. Conflicten, groot of kleiner: helaas hadden of hebben velen van ons er wel eens mee te maken. Heel ingrijpend soms. Hoe stel je je daarin op? Hoe kom je tot een oplossing? Is het altijd wel oplosbaar? Wat zegt God in dit verband in Zijn Woord? Opnieuw luisteren we naar woorden van Jezus uit de Bergrede (Matth. 5:23-26 en 38-48), uiteraard verbonden met andere bijbelwoorden en we hopen daaruit lessen te trekken. Iedereen is weer van harte welkom op donderdag 14 november in het Hervormd Centrum. We beginnen om 20.00 uur en ronden uiterlijk 21.30 uur af.

 

Oudste: Ons momenteel oudste gemeentelid, mevrouw N.A. van Arkel-de Jong, Bernhardstraat 33 (2964BC) mocht afgelopen dinsdag haar 99e verjaardag gedenken. Een bijzonder hoge leeftijd heeft God haar gegeven en ze mocht dit in een goede gezondheid met haar geliefden en haar medebewoners in de Hof vieren. We feliciteren u van harte met dit heuglijke feit en wensen u Gods zegen toe voor de komende tijd. Hij geve u door Zijn genade, wat staat in psalm 92. ‘In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is.’                                                      M. van Werkhoven

 

Overlijden: Op woensdag 30 oktober overleed op 78-jarige leeftijd in het verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht, Hennie van der Hek - Klomp. Zij werd geboren op Gelkenes en trouwde in 1962 met Martien van der Hek uit Schoonhoven. Ze woonden op diverse plaatsen in de omgeving. De laatste periode, voordat ze een jaar geleden beiden naar Waerthove verhuisden, woonden ze op Stellingmolen 29 in ons dorp. Al namen haar krachten en geestvermogens de laatste tijd zienderogen af, toch kwam haar overlijden nog vrij plotseling en onverwacht. We betuigen onze deelneming met dit grote verlies aan haar man en de 2 dochters en 1  zoon met hun gezinnen en de verdere familie, die achterblijft. Dinsdag 5 november jl. hebben we haar lichaam begraven op de begraafplaats aan het Liesveld, na een rouwdienst in het ‘Hervormd Centrum’. Daarin klonken woorden van God uit Spreuken 31:19 en 20, verzen die letterlijk van toepassing waren op de overledene. We hoorden ook, dat aan het einde van dit hoofdstuk het belangrijkste staat, nl. dat een vrouw die de HEERE vreest, geprezen zal worden. Vanzelfsprekend geldt dit evenzo voor een man die de HEERE vreest. Dan is er hoop en uitzicht over dood en graf heen, door Jezus Christus, onze Heiland.        M. van Werkhoven

 

Zieken: Dhr. G. Muilwijk, Sluis 43 (2964AS), mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Thuis zal hij verder herstellen en revalideren. We denken verder ook aan dhr. C. Zwijnenburg, Emmastraat 13 (2964BD). Hij zit in een proces, waarin wij hopen en bidden dat er nog extra krachten bij mogen komen. De hersenwereld is een kwetsbare wereld. Het is dan ook een traag proces dat veel geduld van ons vraagt. Tegelijk is het ook een heel persoonlijk proces waarin acceptatie van ‘levend’ verlies een plek wil krijgen. Acceptatie dat de ander niet de partner/ouder is, zoals je die kende. Acceptatie ook bij de getroffene zelf, die er zelf niets aan kan doen. Verdriet en boosheid kunnen soms de overhand nemen. Het kan een gevoel van koerswijziging in het leven of zelfs gevoel van ontwrichting van het leven geven. Laten we luisterend, biddend en met medeleven heen staan om partners en kinderen van hen die hersenletsel hebben opgelopen. We denken hierbij ook aan familie Van der Graaf, Sluis 26 (2964AR). Maar ook aan andere gezinnen, huwelijken of huizen waar soms niet-aangeboren hersenletsel is. ‘HEERE, U doorgrondt en kent mij.’ (Ps. 139:1)

 

Tot slot: Een vriendelijke groet vanuit de pastorie, Fam. Verboom

 

 

 

 

 

 

Zondag 3 november

 

09.30 uur: Ds. J.W. Verboom (bediening Heilige Doop)

 

18.30 uur: Ds. T. van Bruggen, Streefkerk

 

Woensdag 6 november (Dankdag voor gewas en arbeid)

 

14.00 uur: Ds. J.W. Verboom

 

19.30 uur: Dhr. M. van Werkhoven

 

Zingen voor de dienst: 3/11: v.m. Psalm 92 : 1 en 2 en n.m. Psalm 53 : 1 en 5. 6/11: v.m. Psalm 62 : 4 en 7 en n.m. Psalm 65 : 6 en 7.

 

Kinderoppas: Zondag 3 november: mevr. G. Vlot, mevr. J. Kranenburg, Jade de Mik en Tamara Stolk. Groep 2: mevr. E. de Bruin, Adrian de With en Matthijs de Jong. Woensdag 6 november: Groep 1: mevr. R. de Jager, Edwin Roest en Daniël Jongeneel. Groep 2: mevr. H. de Bruin en Inge de Groot. Zondag 10 november: Groep 1: mevr. M. de Kluijver, mevr. C. de Vries, Rhodé v.d. Vlist en Bente de Bruin. Groep 2: mevr. J. Hakkesteegt en Janiene Hakkesteegt.

 

Collecten: 3/11: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is de najaarszendingscollecte voor de GZB. 6/11: De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Kerk en de collecte bij de uitgang is de bijzondere dankdagcollecte voor de Kerk.

 

Van de diaconie: Komende zondag D.V. 3 november is de collecte bestemd voor de GZB (najaarscollecte). Een nieuw begin in Colombia. July’s familie heeft een dubieuze rol gespeeld tijdens de burgeroorlog in Colombia. Daar lijdt het gezin nog steeds onder. Gelukkig is er bij God een nieuw begin mogelijk. Dit goede nieuws wil July graag met anderen delen. Het is haar droom om God te dienen en zich actief in te zetten voor de kerk. Dankzij een beurs van de GZB studeert ze nu theologie en kan ze haar droom verwezenlijken. Helpt u mee? Zodat July andere toekomstige leiders van de kerk in Colombia goed voorbereid zijn voor hun taak binnen de kerk? Voor € 20 per maand helpt u een student met boeken en onderwijsmaterialen. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

Verantwoording:  Via een bezoekdame ie er een gift van €50,- voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank.

 

Kerkrentmeesters: In verband met de ontstane vacature in ons organistenteam zijn we verheugd u mede te kunnen delen dat we daarvoor vervanging hebben gevonden. Daarvoor, en gelijk ook ter uitbreiding van het team, zijn twee organisten van binnen onze eigen gemeente bereid dit op zich te nemen. Dit zijn Ties Mons en Leo Verhaar. Zij zullen in de rest van het jaar de open beurten vervullen en vanaf volgend jaar mee gaan draaien in het rooster. We wensen hen hierbij Gods onmisbare zegen toe.

 

Herinnering Reformatie herdenking: Vanavond, vrijdag 1 november, is er een Reformatie herdenking in de kerk om 19.30 uur.

 

Jeugdclub: Aanstaande zaterdag 2 november is de eerste thema avond van het seizoen. Leen Koster is de spreker deze avond. We beginnen om 20.30 uur. Zaterdag 9 november is de terugblik van het jeugdclubweekend. We genieten nog even na met de weekendquiz, de film en de foto's! Welkom!

 

Bijbelstudie 15+: Tijdens het jeugdclubweekend zijn de boekjes voor het Bijbelstudieseizoen uitgedeeld. Was je niet mee op weekend, maar wil je wel naar de Bijbelstudieavonden komen, stuur dan even een mailtje naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dan zorgen we dat jij ook een boekje krijgt. Welkom!

 

Kerkelijke Ontmoetingen: Beste luisteraars, u kunt verzoeken indienen voor hen die in de maand oktober iets te vieren hadden en dat waren: mw. W. de Kluijver- Maasland, Fortuijnplein 10; mw. A.J. den Hoed- Stoel, Margrietstraat 39; mw. C. Hakkesteegt- Ooms, Willem de Zwijgerstraat 6; mw. A.A. Versluis- van Bezooijen, Bernhardstraat 109; mw. F.M. den Hartog- van der Grijn, Julianastraat 90; dhr. L. de Bondt, Lijsterstraat 35; dhr. P. Rietveld, Wilgenweg 7; dhr. H. van der Graaf, Bernhardstraat 45 en dhr. J. de Vos, Emmastraat 5. Vanaf zaterdag 2 november t/m zaterdag 9 november worden uw verzoeken weer verwacht op het bekende adres Pr. Hendrikstraat 20, 2964CL of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Een hartelijke groet, Kees Aarten.

 

Voedselinzamelingsactie Dorcas: ‘Ik heb honger gelden en gij hebt Mij te eten gegeven’, zegt de Heere Jezus in Matth. 25 en daarom even druk voor een medemens in nood. Boodschappen doen voor uw medemens die 2000 km verderop woont. Geven uit dankbaarheid van onze welvaart, want wat zij missen hebben wij onder handbereik. In afhankelijkheid van God willen we duizenden mensen in Oost-Europa een voedselpakket aanbieden, om zo de liefde van de Heere Jezus in praktijk te brengen. De inzamelingsactie is D.V. 8 en 9 november bij de supermarkt. Hartelijk aanbevolen

 

Oproep kerkrentmeesters: Op D.V. woensdagavond 27 november 19.30 uur willen we in de kerk een bijeenkomst houden voor alle mensen die in de diensten beschikbaar (willen) zijn als hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, BHV’ers, EHBO’ers, verpleegkundigen en artsen. Onder leiding van Jan Fredrikze kan er dan wat gebrainstormd worden over de hulpverlening tijdens kerkdiensten. Wellicht is er ook wat ruimte voor oefening. Meestal gaat het goed, maar het is ook goed om er vorm aan te geven zodat een ieder weet wat de taken op dat moment zijn. Van harte hiervoor uitgenodigd. Graag een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als je er bij wilt zijn.

 

Winterfair: Op D.V. zaterdag 30 november 2019 zal er in het Hervormd Centrum in Groot-Ammers een winterfair worden gehouden. De opbrengst van deze verkoping zal bestemd zijn voor het werk dat Jaap en Mieke de With via MAF in Suriname mogen doen. De voorbereidingen voor deze verkoping zijn in volle gang en daarbij kunt u ons helpen! Wij zijn dringend op zoek naar:

 

         bakkers (die cake/taart willen bakken)

 

         pannenkoekenbakkers (die thuis een stapel pannenkoeken willen bakken)

 

         mensen die erwtensoep willen maken

 

         vrijwilligers, die ons tijdens de verkoping kunnen helpen.

 

         puzzels, gezelschapsspellen (inleveren op Kerkstraat 5F)

 

Voor vragen en ideeën kunt u contact opnemen met Anita de With (0184-686901 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Liesbeth Hoogendijk (06-45550065 of   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

 

Uitslag van de stemmingsvergadering: Op de avond van dinsdag 29 oktober kwam de gemeente bij elkaar om haar stem uit te brengen met het oog op de nieuw te verkiezen ambtsdragers. Tijdens deze stemmingsvergadering zijn de volgende broeders verkozen: in de vacature ouderling: D.L. de With, Achterland 19, in de vacature evangelisatie-ouderling: J.P.J. Erkelens, Emmastraat 15, in de vacature diaken: J.P. van Kranenburg, Graafland 73. Wij bevelen deze broeders aan bij de Heere en bidden dat zij onder Zijn heilig aangezicht tot een voor hen duidelijke beslissing mogen komen. De datum waarop zij hun beslissing uiterlijk kenbaar moeten maken is vastgesteld op D.V. dinsdag 5 november. Gedenkt u hen in uw voorbede alsook de andere broeders die op dubbeltal stonden. De Heere gaat met hen Zijn eigen weg. Dat is een genadig perspectief.

 

AOB: Op D.V. zondag 10 november zal er weer Ammerse Ontmoetingsbrunche zijn in de Eben-Haëzerschool. Deze zal zijn van 12.30-14.00 uur. Van harte welkom om eens te komen en iemand mee te nemen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het Evangelie.

 

Dankdag: Op dankdagmiddag zullen we met de kinderen in de middagdienst stil staan bij het thema ‘Goed bericht.’ De dienst zal extra gericht zijn op de kinderen, dus neem je vriendje of vriendinnetje maar mee.

 

Catechese vervalt: In verband met dankdag volgende week is er geen catechese voor onze jongeren. De belijdeniscatechese op maandagavond zal wel doorgaan! We verwachten de jongeren op woensdag in de kerk om samen Gods Naam te prijzen en ons door Gods Geest klein te maken voor Hem. Welkom!

 

Zieken: Dhr. P. Kortleve, Kerkstraat 58 (2964BV), mocht vorige week dinsdag thuiskomen uit het ziekenhuis. Hij werd gedotterd en er zijn 2 stents bij hem geplaatst. Mevr. G. de Kruijk-Prins, Bernhardstraat 139 (2964BC), maakt een moeilijk periode door en moet op nieuwe medicatie ingesteld worden. Dhr. J.A.C. van Arkel, Meeuwenlaan 2 (2964HB), kreeg te horen dat de tumoren iets kleiner zijn geworden. Zijn lichaam mag nu een aantal weken rust krijgen en dan zal hij 27 november de 13e kuur ontvangen. Hij is -samen met zijn vrouw en kinderen- dankbaar dat God tot zover de medicatie wilde zegen. Aan God alle eer, die ook vandaag de wonderen geeft. Ook het wonder van een goede conditie. Pieter van der Graaf, Sluis 26, verblijft in revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht. We bidden dat hij met kleine stapjes steeds verder vooruit mag gaan. Op die weg mogen we ook bidden om geduld en volharding. Met ingang van deze week mag hij in de weekenden (voor een deel) thuis zijn naast zijn interne opname in Utrecht. Waarschijnlijk volgt dan vanaf december een verder revalideren in dagbehandeling. Dat is ook bidden om Gods zegen zodat hij steeds beter weer zelfstandig kan functioneren. Laten we blijven bidden voor zijn vrouw en kinderen. Omgaan en geduld hebben met een man en vader die hersenbeschadiging heeft opgelopen vraagt wijsheid, tact, geduld en veel liefde. Gert Muilwijk, Sluis 43 (2964AS), werd opgenomen in het Beatrix-ziekenhuis met een heftige blaasontsteking. Het ziet ernaar uit dat hij deze week in het ziekenhuis zal zijn. Moge in al deze levenssituaties de Geest van liefde regeren. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij bedekt/gelooft/hoopt en verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit (1 Kor. 13).

 

Doop: Komende zondag zal Ziva van der Grijn worden gedoopt. De naam ‘Ziva’ betekent ‘glans van God’. Het woord ‘glans’ op zichzelf roept vele gedachten op. Het brengt als vanzelf bij de vraag: Wat geeft jouw leven glans? Komende zondagmorgen zal het daarom gaan over de allesovertreffende glans van God en de weerkaatsing daarvan op het gezicht van Mozes (Ex. 34:29-35) en op de levens van Zijn kinderen (2 Kor. 3).

 

Tot slot: Onlangs was ik mee met een vakantieweek voor dementerenden en hun mantelzorgers. Het was een kostbare week met veel indrukken en herinneringen. We vormden met 20 gasten en 15 vrijwilligers een groep van 35 mensen. Met elkaar waren we een soort leefgemeenschap. Los van het alledaagse wereldje, hadden we vooral elkaar en God. En toen wij ’s morgens als vrijwilligers onze gasten in de lange loopgang van het hotelgebouw wakker zongen, voelde ik me helemaal een monnik, die elke morgen het ritme van psalmen en lofliederen aanhoudt. We verbleven in een nostalgisch museumhotel. We bezochten een vlindertuin met een oude bus uit 1975. We maakten wandelingen naar het nabije dorp, gewoon om koffie te drinken met worteltaart. We beleefden een onvergetelijke koorzangavond, waarbij een panfluit ons meenam naar dankbare toonhoogten. Het raakte me dat sommige gasten werkelijk ontroerd waren om na jaren weer op zondags in de kerk te zijn. Bijzonder hoe een dementerende man zichzelf houdt aan Gods Woord door elke dag Bijbelteksten op een briefje te schrijven. Onnavolgbaar om te merken dat waar iemand soms alles lijkt te vergeten, deze toch nog diepgaand over Christus en Zijn verzoenend werk kan spreken. Heerlijk om te merken dat onbereikbare mensen, die niet of weinig meer spreken, opleven bij het horen van psalmen, wat merkbaar is aan rimpels in het voorhoofd, ogen die extra opengaan, een traan in de ooghoek of extra slijmvorming. Ook het gesprek met de dierbaren die voor hun dementerende man, vrouw of moeder zorgen was verrijkend. ‘Je wilt er in het begin niet aan’, merkte een mantelzorgster op. ‘Je hoopt dat het ouderdomsvergeetachtigheid is’, zei een ander. En nog wat uitspraken: ‘De vele zorg die je dag in dag uit hebt’. ‘De lichamelijke aanraking komt niet meer vanzelf, dat mis ik’. ‘Hij is altijd zo moe’. ‘Ik word zelf moe van het herhalen.’ Daarbij trof me in alles de liefdestaal die werd geuit richting de dementerende. ‘Hij is altijd goed voor mij geweest’, zei iemand. Een ander zei: ‘Hij is zo lief, ik zorg gewoon voor hem, hij is een schat.’

 

Ik vind het een zegen om een week deze gebrokenheid in de ogen te hebben mogen zien en te merken hoe mensen daarmee omgaan. Het is een zegen om daarin samen met hen op te laden door te bidden, te zingen, Bijbel te lezen of eropuit te gaan en samen koffie te drinken. En daarbij werden natuurlijk ook de diepe vragen soms  gesteld: ‘Wat is de zin hiervan? Wat probeert God mij te zeggen? Hoe worden wij geroepen te midden van dit alles?’ Die zoektocht naar zingeving in de kwetsbaarheid helpt ook om het vol te houden om toe te leven naar Zijn toekomst, waar eens alles nieuw wordt. In de hemel zal geen herhalen meer zijn, geen corrigeren, geen vreemd gedrag, geen dwalen, geen gebrek aan aanraking, geen angst voor verlating, geen gebrek aan oriëntatie of herkenning, geen verdriet over een langzaam aards sterven. Nee, dat zal daar niet zijn. Daar zal Christus zijn. En de ontmoeting met Hem en de Vader. Dat zal wat zijn! En daar zullen Gods kinderen kennen, zoals zijzelf gekend zijn door Hem. Zij zullen daar zijn, omdat God hun zonden vergeten is. Wat een zegen dat God wat dat betreft ook een Vergeter is. Ja, de akelige dementie laat ons roepen: ‘Maranatha’.

 

Vriendelijke groet,

 

Ds. J.W. Verboom

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Agenda